Translation

English
After adding an online account, elementary OS may collect and store your name, email address, avatar, email messages, calendar events, contacts, photos, and files from your connected accounts locally on your device.
262/2150
Key English Turkish State
Privacy Gizlilik
Your data always belongs to you, and only you. We don’t make advertising deals or collect sensitive personal data. We’re funded directly by our users paying what they want for elementary OS and apps on AppCenter. And that’s how it should be. Verileriniz her zaman size ve sadece size aittir. Reklam anlaşmaları yapmıyoruz veya hassas kişisel veriler toplamıyoruz. elementary OS ve Uygulama Merkezindeki uygulamalar için istedikleri kadar ödeyen kullanıcılarımız tarafından doğrudan finanse ediliyoruz. Ve olması gereken de bu.
elementary OS elementary OS
We do not collect any data from elementary OS. Your files, settings, and all other personal data remain on-device unless you explicitly share them with a third-party app or service. elementary OS üstünden herhangi bir veri toplamıyoruz. Üçüncü taraf bir uygulama veya hizmetle açıkça paylaşmadığınız sürece dosyalarınız, ayarlarınız ve diğer tüm kişisel verileriniz cihazda kalır.
Online Accounts Çevrimiçi Hesaplar
elementary OS optionally integrates with online account providers such as Google, Last.fm, and Fastmail via System Settings. Data from these providers may be retrieved and stored locally on your device to be used in apps such as Mail and Calendar. This data is not sent to elementary or shared with any third party. elementary OS isteğe bağlı olarak Sistem Ayarları üzerinden Google, Last.fm ve Fastmail gibi çevrimiçi hesap sağlayıcılarıyla bütünleşir. Bu sağlayıcılardan gelen veya alınan veriler, Posta ve Takvim gibi uygulamalarda kullanılmak üzere cihazınızda yerel olarak saklanabilir. Bu veriler elementary'ye gönderilmez veya üçüncü taraflarla paylaşılmaz.
What Data is Collected Hangi Veriler Toplanır
After adding an online account, elementary OS may collect and store your name, email address, avatar, email messages, calendar events, contacts, photos, and files from your connected accounts locally on your device. Çevrimiçi hesap ekledikten sonra, elementary OS adınızı, e-posta adresinizi, hesap resminizi, e-posta iletilerinizi, takvim etkinliklerinizi, kişilerinizi, fotoğraflarınızı, ve dosyalarınızı bağladığınız hesaplardan indirip yerel olarak cihazınızda saklayabilir.
How Data is Used Veriler Nasıl Kullanılır
Your data is stored locally on your device and never sent to elementary servers or any third parties. It is used to populate your local apps such as Mail, Calendar, Files, and Photos with your data. Verileriniz cihazınızda saklanır ve asla sunucularımıza veya üçüncü taraflara gönderilmez. Mail, Takvim, Dosyalar ve Fotoğraflar gibi uygulamalarınız, verilerinizi depolamak için yerel cihazınızı kullanır.
Sharing Data Veri Paylaşımı
elementary OS does not share any data collected from your online accounts. The data is never sent to elementary or third-party servers. elementary OS çevrimiçi hesaplarınızdan toplanan hiçbir veriyi paylaşmaz. Verileriniz asla bizimle veya üçüncü taraflarla paylaşılmaz.
elementary.io elementary.io
We use the open source Plausible Analytics routed through our <code>stats.elementary.io</code> domain to count website visits, downloads, etc. You can see the same data we can see on <a target="_blank" rel="noopener" href="https://plausible.io/elementary.io">the public dashboard</a>. No cookies are used and no personal data—not even an IP address or browser user agent—is stored. For more information, see the <a class="read-more" target="_blank" rel="noopener" href="https://plausible.io/data-policy">Plausible Data Policy</a>
Cookies Çerezler
<strong>You can choose to disable or selectively turn off any cookies or third-party cookies in your browser settings.</strong> <strong>Çerezleri veya üçüncü parti çerezleri devre dışı bırakmayı veya bazı parçalarını devre dışı bırakmayı tarayıcınızın ayarlarından seçebilirsiniz.</strong>
This site uses cookies for incremental improvements. You may find the services function without them but at a reduced usability. For example, the site will not remember if you have previously paid for elementary OS; by default you will be asked to pay again. Bu site çerezleri küçük iyileştirmeler için kullanır. Çerezler olmadan servislerin çalıştığını görebilirsiniz ama kullanışlılık azalacaktır. Örneğin, site daha önce elementary OS için ödeme yaptığınızı hatırlamayacaktır; varsayılan olarak tekrar ödeme yapmanız istenecektir.
Stores cookies to log behavioral elements and analyze potential threats. For more information, see the Çerezleri davranışsal elementleri ve potansiyel tehditleri analiz için saklar. Daha fazla bilgi için, bakın
Cloudflare Privacy &amp; Security Policy Cloudflare Gizlilik ve Güvenlik Politikası
Uses cookies to remember your last order and your country so it knows what card types to offer for payments. For more information, see Çerezleri en son siparişinizi ve ülkenizi hatırlamak için kullanır ki ödeme için ne tür kart türlerini sunacağını bilsin. Daha fazla bilgi için, bakın
Stripe's Privacy Policy Stripe'ın Gizlilik Politikası
Manage Cookies Çerezleri Yönet
As you have already visited our site, you may wish to manage cookies already set in your browser. Links to the relevant instructions can be found below. Zaten sitemizi ziyaret ettiğinizden, çoktan tarayıcınıza yerleştirilmiş çerezleri yönetmek isteyebilirsiniz. Gerekli talimatlara giden bağlantılar aşağıda bulunabilir.
User avatar anonymous

Suggestion added

Çevrimiçi bir hesap ekledikten sonra, Elementary OS senin ismini, e-posta adresini, karakterini, e-posta mesajlarını, takvim olaylarını, kişilerini, fotoğraflarını ve dosyalarını toplar ve depolar.

Suggested change:

Çevrimiçi bir hesap ekledikten sonra, eElementary OS adınızısenin ismini, e-posta adresinizi, hesap resm, karakterinizi, e-posta iletilerinizi, takvim etkinliklerinizimesajlarını, takvim olaylarını, kişilerinizi, fotoğraflarınızı, ve dosyalarınızı bağladığınız hesaplardan indirip yerel olarak cihazınızda saklayabili toplar ve depolar.
6 months ago

Loading…

User avatar queeup

Translation changed

Website / privacyTurkish

After adding an online account, elementary OS may collect and store your name, email address, avatar, email messages, calendar events, contacts, photos, and files from your connected accounts locally on your device.
Çevrimiçi hesap ekledikten sonra, elementary OS adınızı, e-mailposta adresinizi, hesap resminizi, e-mailposta iletilerinizi, takvim etkinliklerinizi, kişilerinizi, fotoğraflarınızı, ve dosyalarınızı bağladığınız hesaplardan indirip yerel olarak cihazınızda saklayabilir.
11 months ago
User avatar queeup

New translation

Website / privacyTurkish

After adding an online account, elementary OS may collect and store your name, email address, avatar, email messages, calendar events, contacts, photos, and files from your connected accounts locally on your device.
Çevrimiçi hesap ekledikten sonra, elementary OS adınızı, e-mail adresinizi, hesap resminizi, e-mail iletilerinizi, takvim etkinliklerinizi, kişilerinizi, fotoğraflarınızı, ve dosyalarınızı bağladığınız hesaplardan indirip yerel olarak cihazınızda saklayabilir.
11 months ago
User avatar None

Suggestion added

Website / privacyTurkish

After adding an online account, elementary OS may collect and store your name, email address, avatar, email messages, calendar events, contacts, photos, and files from your connected accounts locally on your device.
Çevrimiçi bir hesap ekledikten sonra, Elementary OS senin ismini, e-posta adresini, karakterini, e-posta mesajlarını, takvim olaylarını, kişilerini, fotoğraflarını ve dosyalarını toplar ve depolar.
a year ago
User avatar queeup

New translation

Website / privacyTurkish

After adding an online account, elementary OS may collect and store your name, email address, avatar, email messages, calendar events, contacts, photos, and files from your connected accounts locally on your device.
Çevrimiçi hesap ekledikten sonra, elementary OS adınızı, e-mail adresinizi, hesap resminizi, e-mail iletilerinizi, takvim etkinliklerinizi, kişilerinizi, fotoğraflarınızı, ve dosyalarınızı bağladığınız hesaplardan indirip yerel olarak cihazınızda saklayabilir.
a year ago
Browse all component changes

Things to check

Suggestions

There is 1 suggestion for this string.

View

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
_lang/tr/privacy.json, string 8