Translation

English
Laptops, desktops, mini desktops, all-in-ones
78/450
Key English Czech State
Support Development. Podpořte vývoj.
Get Gear. Win/Win. Získejte vybavení. Obě strany mají užitek.
Every purchase goes towards developing elementary OS, its apps, and its services. We're a small <a href="/team">team</a>, mostly volunteer, working constantly to make elementary better—your support helps make elementary OS more sustainable. Zisk z každého nákupu jde na vývoj elementary OS, jeho aplikací a služeb. Jsme malý <a href="/team">tým</a>, většinou dobrovolníků, neustále pracující na tom, aby elementary bylo lepší – vaše podpora pomůže učinit projekt elementary OS udržitelnějším.
Devices Zařízení
Hardware devices with elementary OS can be purchased from the following retailers. Purchasing from these companies helps support elementary OS. Hardwarová zařízení s elementary OS je možné zakoupit od následujících prodejců. Nákupem od těchto společností podpoříte elementary OS.
Visit Laptop With Linux Navštívit Laptop With Linux
Laptop With Linux Laptop With Linux
Laptops, mini desktops Notebooky, malé stolní počítače
Based in the Netherlands Nachází se v Holandsku
Free shipping within EU Doprava zdarma v rámci EU
Visit Slimbook Navštívit Slimbook
Slimbook Slimbook
Laptops, desktops, mini desktops, all-in-ones Notebooky, stolní počítače, malé stolní počítače, počítače typu „vše v jednom“
Based in Spain Nachází se ve Španělsku
International shipping Expedují do celého světa
Visit Star Labs Navštívit web Star Labs
Star Labs Star Labs
Laptops Notebooky
Based in the United Kingdom Nachází se ve Spojeném Království
Hardware and software support for these devices are provided by the retailer. Podpora pro hardware a software pro tato zařízení je poskytována prodejcem.
More Coming Soon…
New tees, mugs, and more will be launching with our new store soon. Keep an eye on <a href="https://blog.elementary.io" target="_self">our blog</a> for the latest updates and announcements.
Store &sdot; elementary Obchod &sdot; elementary

Loading…

User avatar p-bo

New translation

Website / store-indexCzech

Laptops, desktops, mini desktops, all-in-ones
Notebooky, stolní počítače, malé stolní počítače, počítače typu „vše v jednom“
8 months ago
Browse all component changes

Things to check

Consecutive duplicated words

Text contains the same word twice in a row: počítače

Reset

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
10 months ago
Source string age
5 months ago
Translation file
_lang/cs/store/index.json, string 13