Translation

English
Get help installing elementary OS with our step-by-step guide.
103/620
Key English Polish State
Reach out to and participate in our global community. Search for questions, ask your own, or help out by sharing your knowledge. Pick an app or component below to view its specific discussions. Zasięgnij wsparcia i uczestnicz w naszej globalnej społeczności. Szukaj pytań, zadawaj własne lub pomagaj dzieląc się swoją wiedzą. Wybierz aplikację lub komponent poniżej by zobaczyć jego konkretne dyskusje.
AppCenter AppCenter
Calendar Kalendarz
Calculator Kalkulator
Camera Aparat
Code Kod
Files Pliki
Mail Poczta
Music Muzyka
Photos Zdjęcia
Terminal Terminal
Videos Filmy
Web Strona internetowa
User Guides & Documentation Przewodniki i dokumentacja
Installation Instalacja
Get help installing elementary OS with our step-by-step guide. Przygotowaliśmy przewodnik, który krok po kroku przeprowadzi Cię przez proces instalacji elementary OS.
Learning the Basics Nauka podstaw
Walk through the desktop, multi-tasking, keyboard shortcuts and more. Poznaj pulpit, wielozadaniowość, skróty klawiaturowe i więcej.
Payment & Download Support Płatności i wsparcie przy pobieraniu
If you need help with your purchase of elementary OS—for example, downloading your copy or requesting a refund—please reply to your email receipt and a team member will contact you as soon as possible. Jeśli potrzebujesz pomocy z twoim zakupem elementary OS - np. przy pobieraniu swojej kopii lub przy żądaniu zwrotu pieniędzy - proszę odpowiedz na potwierdzenie z maila, a członek naszego zespołu skontaktuje się z tobą najszybciej jak to możliwe.
Support ⋅ elementary Wsparcie ⋅ elementary

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
4 years ago
Source string age
11 months ago
Translation file
_lang/pl/support.json, string 17