Translation

English
Community & Collaborators
20/290
Key English Finnish State
Meet the Team Tapaa tiimi
We believe in the unique combination of top-notch UX and the world-changing power of Open Source. Uskomme käyttäjäkokemuksen ja maailmaa mullistavan avoimen lähdekoodin voiman ainutlaatuiseen yhdistelmään.
elementary was founded in 2007 by a small group of passionate volunteers. Over the years, we’ve been able to grow into a tiny company and fund the development of open source software. We’re a dedicated team of developers, designers, writers, and everyday computer users crafting an incredible open computing experience. We are elementary. elementary perustettiin vuonna 2007 pienen, mutta intohimoisen vapaaehtoisjoukon voimin. Vuosien saatossa olemme kasvaneet pieneksi liiketoiminnaksi, ja siten olemme pystyneet myös rahoittamaan avoimen lähdekoodin ohjelmistokehitystä. Olemme omistautunut joukko sovelluskehittäjiä, suunnittelijoita, teknisiä kirjoittajia ja käyttäjiä, joilla on yhteinen tavoite: erinomaisen avoimen tietojenkäsittelykokemuksen luominen. Me olemme elementary.
Community & Collaborators Yhteisö ja avustajat
elementary would not exist without the involvement of dedicated community members and collaborators from other free and open source projects. elementarya ei olisi olemassa ilman muiden vapaiden ja avoimen lähdekoodin projektien yhteisöjen jäsenten sekä avustajien sitoutuneisuutta.
Get Involved Tule mukaan
Powered by Slack Taustavoimana Slack
Team ⋅ elementary Tiimi ⋅ elementary

Loading…

User avatar artnay

New translation

Website / teamFinnish

Community & Collaborators
Yhteisö ja avustajat
4 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
4 years ago
Source string age
a year ago
Translation file
_lang/fi/team.json, string 4