Translation

English
Meet the Team
0/130
Key English Lithuanian State
Meet the Team
We believe in the unique combination of top-notch UX and the world-changing power of Open Source. Mes tikime unikalia aukščiausios kokybės naudotojo sąsajos ir pasaulį keičiančios atvirosios programinės įrangos galios kombinacija.
elementary was founded in 2007 by a small group of passionate volunteers. Over the years, we’ve been able to grow into a tiny company and fund the development of open source software. We’re a dedicated team of developers, designers, writers, and everyday computer users crafting an incredible open computing experience. We are elementary. elementary buvo įkurta mažos aistringų savanorių grupės, 2007 metais. Bėgant metams, mes sugebėjome peraugti į nedidelę kompaniją ir paremti atvirosios programinės įrangos kūrimą. Mes esame komanda, kurią sudaro pasišventę kūrėjai, dizaineriai, rašytojai ir kasdien besinaudojantys kompiuteriu naudotojai, meistriškai kuriantys atvirojo naudojimosi kompiuteriu patyrimą. Mes esame elementary.
Community & Collaborators Bendruomenė ir talkininkai
elementary would not exist without the involvement of dedicated community members and collaborators from other free and open source projects. elementary nebūtų be pasišventusių bendruomenės narių ir talkininkų iš kitų laisvosios ir atvirosios programinės įrangos projektų įsitraukimo.
Get Involved Įsitraukti
Powered by Slack Veikia su Slack
Team ⋅ elementary Komanda ⋅ elementary

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Lithuanian
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
4 months ago
Source string age
4 months ago
Translation file
_lang/lt/team.json, string 1