Translation

English
elementary was founded in 2007 by a small group of passionate volunteers. Over the years, we’ve been able to grow into a tiny company and fund the development of open source software. We’re a dedicated team of developers, designers, writers, and everyday computer users crafting an incredible open computing experience. We are elementary.
362/3500

Loading…

elementary was founded in 2007 by a small group of passionate volunteers. Over the years, we’ve been able to grow into a tiny company and fund the development of open source software. We’re a dedicated team of developers, designers, writers, and everyday computer users crafting an incredible open computing experience. We are elementary.
elementary vart grunnlagd i 2007 av ei lita gruppe med ivrige friviljuge. Med åra som har gått har prosjektet vokst seg til å bli eit lite selskap som driv utvikling av programvare med open kjeldekode. Me består av ei dedikert gruppa med utviklarar, designerar, forfatterar og vanlege databrukerar, som saman utviklar ein åpen brukaropplevelse. Me er elementary.
2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Nynorsk
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
3 years ago
Source string age
11 months ago
Translation file
_lang/nn/team.json, string 3