Translation

English
Meet the Team
0/130
Key English Polish State
Meet the Team
We believe in the unique combination of top-notch UX and the world-changing power of Open Source. Wierzymy w wyjątkowe połączenie najwyższej klasy doświadczeń użytkownika (UX) i zmieniającej świat mocy Otwartych Źródeł.
elementary was founded in 2007 by a small group of passionate volunteers. Over the years, we’ve been able to grow into a tiny company and fund the development of open source software. We’re a dedicated team of developers, designers, writers, and everyday computer users crafting an incredible open computing experience. We are elementary. elementary zostało założone w 2007 roku przez niewielką grupę pasjonatów-wolontariuszy. Z biegiem lat udało nam się rozwinąć w maleńką firmę i sfinansować rozwój oprogramowania o otwartych źródłach. Jesteśmy oddanym zespołem programistów, projektantów, pisarzy i zwykłych użytkowników komputerów, którzy tworzą niesamowite, otwarte doświadczenie komputerowe. Jesteśmy elementary.
Community & Collaborators Społeczność i Współpracownicy
elementary would not exist without the involvement of dedicated community members and collaborators from other free and open source projects. elementary nie istniałoby bez zaangażowania wyspecjalizowanych członków społeczności i współpracowników z innych darmowych projektów o otwartym kodzie źródłowym.
Get Involved Zaangażuj się
Powered by Slack Napędzane dzięki Slack
Team ⋅ elementary Zespół ⋅ elementary
User avatar anonymous

Suggestion added

Poznaj Nas

Suggested change:

Poznaj Nas
2 weeks ago

Loading…

User avatar None

Suggestion added

Website / teamPolish

Meet the Team
Poznaj Nas
2 months ago
Browse all component changes

Things to check

Suggestions

There is 1 suggestion for this string.

View

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
4 months ago
Source string age
4 months ago
Translation file
_lang/pl/team.json, string 1