Translation

English
Meet the Team
13/130
Key English Serbian State
Meet the Team Упознајте тим
We believe in the unique combination of top-notch UX and the world-changing power of Open Source. Ми верујемо у јединствену комбинацију врхунског корисничког искуства и моћи Отвореног кода која ће променити свет.
elementary was founded in 2007 by a small group of passionate volunteers. Over the years, we’ve been able to grow into a tiny company and fund the development of open source software. We’re a dedicated team of developers, designers, writers, and everyday computer users crafting an incredible open computing experience. We are elementary. елементари је основала мала група страствених волонтера 2007. год. Током година, били смо у могућности да прерастемо у малу компанију и финансирамо развој софтвера отвореног кода. Ми смо посвећени тим програмера, дизајнера, писаца и свакодневних корисника рачунара који стварају невероватно отворено рачунарско искуство. Ми смо елементари.
Community & Collaborators Заједница и сарадници
elementary would not exist without the involvement of dedicated community members and collaborators from other free and open source projects. елементари не би постојао без укључивања посвећених чланова заједнице и сарадника са других слободних и пројеката отвореног кода.
Get Involved Учествујте
Powered by Slack Погони га „Slack“
Team ⋅ elementary Тим ⋅ elementary

Loading…

User avatar mirosnik

Translation uploaded

Website / teamSerbian

Meet the Team
Упознајте тим
7 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Serbian
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
10 months ago
Source string age
10 months ago
Translation file
_lang/sr/team.json, string 1