Translation

English
Meet the Team
17/130
Key English Turkish State
Meet the Team Takım ile Tanışın
We believe in the unique combination of top-notch UX and the world-changing power of Open Source. Üst düzey UX ve Açık Kaynağın dünyayı değiştiren gücünün benzersiz kombinasyonuna inanıyoruz.
elementary was founded in 2007 by a small group of passionate volunteers. Over the years, we’ve been able to grow into a tiny company and fund the development of open source software. We’re a dedicated team of developers, designers, writers, and everyday computer users crafting an incredible open computing experience. We are elementary. elementary 2007 yılında tutkulu gönüllülerden oluşan küçük bir grup tarafından kuruldu. Yıllar içinde, küçük bir şirket haline gelmeyi ve açık kaynaklı yazılımın geliştirilmesini destekteklemeyi başardık. Bizler geliştiriciler, tasarımcılar, yazarlar ve gündelik bilgisayar kullanıcılarından oluşan olağanüstü bir açık bilgi işlem deneyimi yaratmaya adamış bir ekibiz. Elementary biziz.
Community & Collaborators Topluluk ve Ortak Çalışanlar
elementary would not exist without the involvement of dedicated community members and collaborators from other free and open source projects. elementary, diğer özgür ve açık kaynaklı projelerin kendilerini bu işe adamış topluluk üyeleri ve ortak çalışanlarının katılımı olmadan var olamazdı.
Get Involved Dahil olun
Powered by Slack Slack ile güçlendirilmiştir
Team ⋅ elementary Takım ⋅ elementary
User avatar anonymous

Suggestion added

Takımı Tanıyın

Suggested change:

Takım ileı Tanışyın
a year ago
User avatar safak45x

Suggestion added

Ekiple Tanış

Suggested change:

Takım iEkiple Tanışın
a year ago

Loading…

User avatar queeup

New translation

Website / teamTurkish

Meet the Team
Takım ile Tanışın
a year ago
User avatar None

Suggestion added

Website / teamTurkish

Meet the Team
Takımı Tanıyın
a year ago
User avatar safak45x

Suggestion added

Website / teamTurkish

Meet the Team
Ekiple Tanış
2 years ago
Browse all component changes

Things to check

Suggestions

There are 2 suggestions for this string.

View

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
2 years ago
Source string age
a year ago
Translation file
_lang/tr/team.json, string 1