Translation

; seperated list of keywords
system_management_action_keyword
English
lock
8/100
Context English Czech State
Execute '%s' Spustit „%s“
Run command Spustit příkaz
Find and execute arbitrary commands. Vyhledává a umožňuje spouštět libovolné příkazy.
Search for and run applications on your computer. Vyhledat a spustit aplikace na vašem počítači.
Open with %s Otevřít pomocí %s
Opens current selection using %s Otevřít vybrané pomocí %s
Open %s in default web browser Otevřít %s ve výchozím webovém prohlížeči
Open %s in %s Otevřít %s v %s
Open this link in default browser Otevřít tento odkaz ve výchozím prohlížeči
Link Odkaz
Open link in default browser Otevřít odkaz ve výchozím prohlížeči
Open %s settings Otevřít %s nastavení
Find switchboard plugs and open them. Najít modul ovládacích panelů a otevřít ho.
Lock Uzamknout
Lock this device Zamknout toto zařízení
system_management_action_keyword lock zamknout
Log Out Odhlásit se
Close all open applications and quit Zavřít všechny spuštěné aplikace a skončit
system_management_action_keyword logout odhlásit; logout
Suspend Uspat
Put your computer into suspend mode Přepnout počítač do režimu spánku
system_management_action_keyword suspend uspat
Hibernate Hibernovat
Put your computer into hibernation mode Přepnout počítač do režimu hibernace
system_management_action_keyword hibernate hibernovat
Shut Down Vypnout
Turn your computer off Vypnout počítač
system_management_action_keyword shutdown;turn off vypnout
Restart Restartovat
Restart your computer Restartuje počítač
system_management_action_keyword restart;reboot restartovat;reboot

Loading…

User avatar jamci01

New translation

Wingpanel / Applications MenuCzech

lock
zamknout
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
system_management_action_keyword
Source string comment
; seperated list of keywords
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
po/cs.po, string 52