Translation

English
Log Out
7/100
Context English Norwegian Nynorsk State
Run command Køyr kommando
Find and execute arbitrary commands. Finn og køyr vilkårlege kommandoar.
Search for and run applications on your computer. Søk etter og køyr applikasjonar på datamaskina.
Open with %s Opne med %s
Opens current selection using %s Opnar utvalet med %s
Open %s in default web browser Opne %s i standard nettlesar
Open %s in %s Opne %s i %s
Open this link in default browser Opne denne lenka i standard nettlesar
Link Lenke
Open link in default browser Opne lenka i standard nettlesar
Open %s settings Opne %s-innstillingar
Find switchboard plugs and open them. Finn Switchboard-modular og opne dei.
Lock Lås
Lock this device Lås denne eininga
system_management_action_keyword lock lås
Log Out Logg ut
Close all open applications and quit Lukk alle opne appar og avslutt
system_management_action_keyword logout logg ut
Suspend Kvilemodus
Put your computer into suspend mode Sett datamaskina i kvilemodus
system_management_action_keyword suspend kvilemodus
Hibernate Dvalemodus
Put your computer into hibernation mode Sett datamaskina i dvalemodus
system_management_action_keyword hibernate dvalemodus
Shut Down Slå av
Turn your computer off Slå av datamaskina
system_management_action_keyword shutdown;turn off avslutt;slå av
Restart Start på nytt
Restart your computer Start datamaskina på nytt
system_management_action_keyword restart;reboot omstart;start på nytt
Lock the session or Log Out from it. Suspend, hibernate, restart or shutdown your computer. Lås økta eller logg ut. Sett maskina di i kvilemodus, dvalemodus, omstart, eller slå den av.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Wingpanel/Applications Menu
The following string has the same context and source.
Propagated Translated Wingpanel/Session Indicator

Loading…

Log Out
Logg ut
2 years ago
Log Out
Logg ut
2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Nynorsk
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
2 years ago
Source string age
3 months ago
Translation file
po/nn.po, string 54