Translation

English
Log Out
11/100
Context English Romanian State
Run command Rulează comandă
Find and execute arbitrary commands. Găseşte şi execută comenzi arbitrare.
Search for and run applications on your computer. Caută și execută aplicații pe calculator.
Open with %s Deschide cu %s
Opens current selection using %s Deschide selecția curentă folosind %s
Open %s in default web browser Deschide %s în navigatorul implicit
Open %s in %s Deschide %s in %s
Open this link in default browser Deschide acestă legătură în navigatorul implicit
Link Link
Open link in default browser Deschide legătura în navigatorul implicit
Open %s settings Deschide setările %s
Find switchboard plugs and open them. Găseste comutatoarele și deschide-le
Lock Blochează
Lock this device Blochează acest dispozitiv
system_management_action_keyword lock
Log Out Deconectare
Close all open applications and quit
system_management_action_keyword logout
Suspend Suspendă
Put your computer into suspend mode Suspendă calculatorul
system_management_action_keyword suspend Suspendă
Hibernate Hibernează
Put your computer into hibernation mode Pune calculatorul în hibernare
system_management_action_keyword hibernate Hibernează
Shut Down Închide
Turn your computer off Oprește calculatorul
system_management_action_keyword shutdown;turn off
Restart Reporneşte
Restart your computer Repornește calculatorul
system_management_action_keyword restart;reboot
Lock the session or Log Out from it. Suspend, hibernate, restart or shutdown your computer.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Wingpanel/Applications Menu
The following string has the same context and source.
Propagated Translated Wingpanel/Session Indicator

Loading…

User avatar None

Automatic translation

Wingpanel / Applications MenuRomanian

Log Out
Deconectare
a month ago
Browse all component changes

Glossary

English Romanian
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
po/ro.po, string 53