Translation

English
Show "Fully Charged" at 100% when plugged in
80/440
Context English Czech State
Power Indicator Indikátor napájení
View battery levels, adjust display brightness, and see apps using lots of power Zobrazte si úroveň nabití akumulátoru, upravte intenzitu podsvícení a zobrazte aplikace, výrazně vybíjející akumulátor
New features: Nové funkce:
Show brightness level when scrolled Při otáčení kolečkem myši zobrazovat úrovně intenzity podsvětlení
Show battery percentage automatically at 20% or lower Při procentu nabití akumulátoru 20% a nižším automaticky zobrazovat procento
Minor updates: Drobné aktualizace:
Match scroll direction with Sound indicator Správné vyhodnocování směru posouvání v indikátoru zvuku
Show "Fully Charged" at 100% when plugged in Při napájení ze zásuvky, pokud je úroveň nabití 100%, je zobrazeno „Plně nabito“
Updated translations Aktualizovány překlady
Show battery statistics when selected Když je vybráno, zobrazit statistiky akumulátoru
Launch apps using power when selected Spouštění aplikací využívajících napájení když vybráno
Control display brightness by scrolling the indicator Ovládání jasu obrazovky otáčením kolečkem na indikátoru
Improvements for desktops with peripherals Vylepšení pro počítače s připojenými periferiemi
Filter out internal devices Odfiltrována vestavěná zařízení
Show tooltip on hover Při najetí ukazatelem zobrazit bublinovou nápovědu
Performance improvements Vylepšení výkonu
Support for Controllers and Pens Podpora pro ovladače a pera
Reduce spacing when percentage is shown Zmenšena mezera mezi zobrazovanými procenty
elementary, Inc. elementary, Inc.

Loading…

Show "Fully Charged" at 100% when plugged in
Při napájení ze zásuvky, pokud je úroveň nabití 100%, je zobrazeno „Plně nabito“
4 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
data/power.appdata.xml.in:20
String age
9 months ago
Source string age
9 months ago
Translation file
po/extra/cs.po, string 8