User avatar

DarkKnightComes

@DarkKnightComes Joined on June 25, 2020

75 suggestions 66 pending suggestions

Polish

Project Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Website Some of the components within this project have alerts. 34% 44,924 515,776 1,654 4,081 24

Nothing to list here.

Nothing to list here.

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity
Browse Icons
Przeglądaj ikony
a year ago
elementary OS comes with a set of vector icons that are used across all default apps and are made available to third-party apps.
elementary OS jest wyposażony w zestaw ikon wektorowych, które są używane we wszystkich domyślnych aplikacjach i są dostępne dla aplikacji innych producentów.
a year ago
View Stylesheet
Zobacz arkusz stylów
a year ago
elementary OS uses a system stylesheet written in CSS. It defines how the interface—like buttons, toolbars, and menus—is displayed.
elementary OS używa systemowego arkusza stylów napisanego w CSS. Określa on sposób wyświetlania przycisków, pasków narzędzi i elementów menu.
a year ago
See ‘Needs Design’ Issues
Zobacz problemy "Potrzebuje projektowania"
a year ago
User avatar DarkKnightComes

Suggestion removed

Website / get-involvedPolish

See ‘Needs Design’ Issues
Zobacz problemy " Potrzebuje projektowania"
a year ago
See ‘Needs Design’ Issues
Zobacz problemy " Potrzebuje projektowania"
a year ago
Our design team tracks “Needs Design” issues in GitHub. These might need further design discussion, wireframes, or deliverable assets.
Nasz zespół projektantów śledzi problemy " Potrzebuje projektowania" na GitHubie. Mogą one wymagać dalszych dyskusji na temat projektowania, schematów lub zasobów, które można dostarczyć.
a year ago
Our design team turns ideas into clear issue reports and deliverable assets. Before diving in, it's recommended to read about our design workflow.
Nasz zespół projektowy przekształca pomysły w przejrzyste raporty o problemach i możliwych do zrealizowania zasobach. Zanim zaczniesz, zalecamy zapoznanie się z przebiegiem naszych prac projektowych.
a year ago
Publish on AppCenter
Opublikuj na AppCenter
a year ago
Browse all changes for user