User avatar

JohnDumpling

@JohnDumpling Joined on Aug. 17, 2021

3,065 translations 125 suggestions 4 pending suggestions

Slovak

Project Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
AppCenter Some of the components within this project have alerts. 42% 18,050 105,750 509 454 1
Calculator Some of the components within this project have alerts. 48% 3,266 11,949 125 598 1
Calendar Some of the components within this project have alerts. 54% 9,650 37,799 484 1,156 4
Camera Some of the components within this project have alerts. 39% 1,648 6,189 20 283
Code Some of the components within this project have alerts. 20% 45,562 237,988 940 1,056 6
Files Some of the components within this project have alerts. 20% 94,703 498,069 2,633 1,125 8
Friends Some of the components within this project have alerts. 20% 1,566 3,134 7 83 2
Installer Some of the components within this project have alerts. 36% 13,196 68,174 250 1,382 6
Mail Some of the components within this project have alerts. 15% 24,485 100,953 432 831 5
Music Some of the components within this project have alerts. 26% 51,865 175,436 963 426 4
Screenshot Some of the components within this project have alerts. 22% 8,870 38,317 64 226 2
Switchboard Some of the components within this project have alerts. 19% 359,607 1,135,172 6,926 2,721 21
Tasks Some of the components within this project have alerts. 11% 12,096 56,217 29 603 4
Terminal Some of the components within this project have alerts. 17% 18,421 102,293 166 511 1
Videos Some of the components within this project have alerts. 21% 14,580 61,409 113 256
Website 71% 6,869 97,471 999 1,716 16
Wingpanel Some of the components within this project have alerts. 17% 64,802 229,441 1,276 1,164 6

Nothing to list here.

Nothing to list here.

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity
User avatar JohnDumpling

Translation changed

Files / Files (Extra)Slovak

Updated translations
NovAktualizované preklady
8 days ago
User avatar JohnDumpling

New translation

Files / Files (Extra)Slovak

Other updates:
Ostatné aktualizácie:
8 days ago
User avatar JohnDumpling

New translation

Files / Files (Extra)Slovak

Fixes:
Opravy:
8 days ago
User avatar JohnDumpling

Translation changed

Files / Files (Extra)Slovak

Easily copy, move, and rename your files, or use folders to stay organized. Whether you like files in lists, grids or columns, you can always find them right away. Access all your files, whether locally, on an external device or remotely using FTP, SFTP, AFP, Webdav, or Windows share.
Jednoducho kopírujte, presúvajte a premenúvajte svoje súbory, alebo si pre lepší prehľadudržanie poriadku vytvorte priečinky. Bez ohľadu na to, či sa vám páči zobrazenie súborov v zozname, v mriežke alebo v stĺpcioch, vždy ich dokážete okamžite nájsťnájdete na svojom mieste. Pristupujte ku všetkým vašim súborom, či už lokálnym alebomiestnym, na externom zariadeníúložisku, prípadne vzdialene pomocou FTP, SFTP, AFP, Webdav alebo zdieľaného diskuia Windows.
8 days ago
User avatar JohnDumpling

Translation changed

Files / Files (Extra)Slovak

Browse and manage files and folders
Prehliadaťjte a spravovaťujte súbory a priečinky
8 days ago
User avatar JohnDumpling

Translation changed

Files / Files (Extra)Slovak

folder;manager;explore;disk;filesystem;
priečinok;správca;prehliadať;disk;systém súborovúborový systém;
8 days ago
User avatar JohnDumpling

Translation changed

Files / Files (Extra)Slovak

Browse your files
Prehliadať vašjte svoje súbory
8 days ago
User avatar JohnDumpling

New contributor

Files / Files (Extra)Slovak

New contributor 8 days ago
User avatar JohnDumpling

Translation changed

Files / FilesSlovak

Reload this folder
ObZnoviu načítať priečinok
8 days ago
User avatar JohnDumpling

Translation changed

Files / FilesSlovak

Delete Selected
Odstrániť vybrané
8 days ago
Browse all changes for user