User avatar

JohnDumpling

@JohnDumpling Joined on Aug. 17, 2021

4,209 translations 125 suggestions 3 pending suggestions 7 comments

Slovak

Project Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
AppCenter Some of the components within this project have alerts. 42% 18,844 111,851 543 914 1
Calculator Some of the components within this project have alerts. 52% 3,010 11,247 126 729 1
Calendar Some of the components within this project have alerts. 54% 9,907 40,140 471 1,131 4
Camera Some of the components within this project have alerts. 35% 2,430 10,753 23 315 1
Code Some of the components within this project have alerts. 20% 48,804 270,760 930 1,399 6
Desktop Some of the components within this project have alerts. 18% 105,997 477,818 1,636 2,540 19
Files Some of the components within this project have alerts. 19% 105,846 570,987 2,903 1,415 9
Friends Some of the components within this project have alerts. 21% 1,536 3,072 6 100 2
Installer Some of the components within this project have alerts. 35% 14,478 80,073 295 1,383 6
Mail Some of the components within this project have alerts. 15% 26,700 121,918 427 975 5
Music Some of the components within this project have alerts. 13% 11,064 47,930 193 159
Screenshot Some of the components within this project have alerts. 21% 9,581 40,200 96 244 2
Store 60% 1,278 6,770 28 447 8
Switchboard Some of the components within this project have alerts. 19% 367,328 1,172,910 6,886 2,482 21
Tasks Some of the components within this project have alerts. 12% 13,364 64,131 28 653 4
Terminal Some of the components within this project have alerts. 16% 19,829 113,081 168 482 1
Videos Some of the components within this project have alerts. 21% 14,854 63,277 114 221
Website 75% 5,955 85,210 1,065 1,636 26
Wingpanel Some of the components within this project have alerts. 17% 69,232 248,335 1,477 1,072 5

Nothing to list here.

Nothing to list here.

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity
User avatar JohnDumpling

New translation

Desktop / GalaSlovak

New features:
Nové funkcie:
11 days ago
New features:
Nové funkcie:
11 days ago
User avatar JohnDumpling

New translation

Desktop / GalaSlovak

Fix a potential crash when taking screenshots
Opravený potenciálny pád pri vytváraní snímok obrazovky
11 days ago
User avatar JohnDumpling

New translation

Desktop / GalaSlovak

Dialogs fall down on parents instead of shooting out
Dialógy spadnú na hlavné okná namiesto pohybu od okna
11 days ago
User avatar JohnDumpling

Translation changed

Desktop / GalaSlovak

Dim the parents of modal dialogs
Zhasnúť materské okná vyvolávajúce modálne pripnuté dialógyStmaviť hlavné okná pod dialógovými oknami
11 days ago
User avatar JohnDumpling

New translation

Desktop / GalaSlovak

Redesigned Alt + Tab switcher
Prerobený Alt + Tab prepínač
11 days ago
User avatar JohnDumpling

New translation

Desktop / GalaSlovak

Support for high-resolution scroll events
Podpora pre posúvanie s vysokým rozlíšením
11 days ago
User avatar JohnDumpling

New translation

Desktop / GalaSlovak

Fix shadow clipping on server-side decorated windows
Opravené orezávanie tieňovania okien orámovaných na strane servera
11 days ago
User avatar JohnDumpling

New translation

Desktop / GalaSlovak

Allow closing multitasking view with Super
Umožnenie zatvorenia zobrazenia úloh klávesou Super
11 days ago
User avatar JohnDumpling

New translation

Desktop / GalaSlovak

Handle windows with no title
Spracovávať aj okná bez nadpisu
11 days ago
Browse all changes for user