User avatar

Kamil Makowski

@Keshinomi Joined on Sept. 13, 2021

53 translations 55 suggestions 2 pending suggestions

Polish English (United Kingdom) English

Project Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Desktop Some of the components within this project have alerts. 17% 109,945 507,160 1,515 2,531 18
Files Some of the components within this project have alerts. 19% 107,655 589,519 2,883 1,464 8
Installer Some of the components within this project have alerts. 37% 14,266 76,776 263 1,529 6
Website 76% 5,764 82,133 977 1,767 23

Nothing to list here.

Nothing to list here.

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity
User avatar Keshinomi

Suggestion added

Website / indexPolish

The thoughtful, capable, and ethical replacement for Windows and macOS ⋅ elementary OS
Przemyślany, sprawny i moralny zamiennik dla Windows i macOS ⋅ elementarny OS
a year ago
User avatar Keshinomi

Suggestion added

Website / indexPolish

Close
Zamknij
a year ago
User avatar Keshinomi

Suggestion added

Website / indexPolish

Pay What You Can
Płać Ile Chcesz
a year ago
User avatar Keshinomi

Suggestion added

Website / indexPolish

elementary OS automatically keeps your temporary and trashed files tidied up. Not only does this keep your device’s storage free, it can help ensure your private data doesn’t come back to haunt you.
elementary OS automatycznie porządkuje pliki tymczasowe i przerzucone do kosza. Dzięki temu nie tylko zachowasz wolną przestrzeń dyskową urządzenia, ale także zadbasz o to, by Twoje prywatne dane nie wróciły i nie zaczęły Cię prześladować.
a year ago
User avatar Keshinomi

Suggestion added

Website / indexPolish

Housekeeping
Porządek
a year ago
User avatar Keshinomi

Suggestion added

Website / indexPolish

When an app wants access to your data or devices, it has to ask up front. We review all AppCenter apps to ensure they’re properly using permissions—and you can always revoke them yourself in System Settings.
Jeśli aplikacja chce uzyskać dostęp do Twoich danych lub urządzeń, musi o to wcześniej zapytać. Sprawdzamy wszystkie aplikacje AppCenter, aby upewnić się, że prawidłowo korzystają z uprawnień, a Ty zawsze możesz je cofnąć w Ustawieniach systemowych.
a year ago
User avatar Keshinomi

Suggestion added

Website / indexPolish

Permissions
Uprawnienia
a year ago
User avatar Keshinomi

Suggestion added

Website / indexPolish

elementary OS helps you keep tabs on what apps are up to. When an app is using your microphone, we display an indicator to let you know. When an app is using a lot of energy, we tell you in your power indicator.
elementary OS pomaga Ci kontrolować, co robią aplikacje. Gdy aplikacja używa Twojego mikrofonu, wyświetlamy wskaźnik informujący Cię o tym. Gdy aplikacja zużywa dużo energii, informujemy Cię o tym w powiadomieniu zasilania.
a year ago
User avatar Keshinomi

Suggestion added

Website / indexPolish

Tattle-Tale
Plotki
a year ago
User avatar Keshinomi

Suggestion added

Website / indexPolish

Your data always belongs to you, and only you. We don’t make advertising deals or collect sensitive personal data. We’re funded directly by our users paying what they want for elementary OS and apps on AppCenter. And that’s how it should be.
Twoje dane zawsze należą do Ciebie i tylko do Ciebie. Nie zawieramy umów reklamowych ani nie gromadzimy wrażliwych danych osobowych. Jesteśmy finansowani bezpośrednio przez naszych użytkowników, którzy płacą tyle, ile chcą za elementary OS i aplikacje w AppCenter. I tak właśnie powinno być.
a year ago
Browse all changes for user