User avatar NightSkySK

Suggestion added

Poprawione tłumaczenia

Suggested change:

ZaktualizowaPoprawione tłumaczenia

Failing checks:

Inconsistent 3 months ago
User avatar NightSkySK

Suggestion added

Poprawione tłumaczenia

Suggested change:

Poprawione tłumaczenia

Failing checks:

Inconsistent 3 months ago
User avatar NightSkySK

Suggestion added

Poprawione tłumaczenia

Suggested change:

ZaktualizowaPoprawione tłumaczenia

Failing checks:

Inconsistent 3 months ago
User avatar NightSkySK

Suggestion added

Poprawione tłumaczenia

Suggested change:

Poprawione tłumaczenia

Failing checks:

Inconsistent 3 months ago
User avatar NightSkySK

Suggestion added

Poprawione tłumaczenia

Suggested change:

Poprawione tłumaczenia

Failing checks:

Inconsistent 3 months ago
User avatar NightSkySK

Suggestion added

Poprawione tłumaczenia

Suggested change:

Poprawione tłumaczenia

Failing checks:

Inconsistent 3 months ago
User avatar NightSkySK

Suggestion added

Poprawione tłumaczenia

Suggested change:

Poprawione tłumaczenia

Failing checks:

Inconsistent 3 months ago
User avatar NightSkySK

Suggestion added

Poprawione tłumaczenia

Suggested change:

ZaktualizowaPoprawione tłumaczenia

Failing checks:

Inconsistent 3 months ago
User avatar NightSkySK

Suggestion added

Poprawione tłumaczenia

Suggested change:

ZaktualizowaPoprawione tłumaczenia

Failing checks:

Inconsistent 3 months ago
User avatar NightSkySK

Suggestion added

Pokaż skróty klawiszowe w pasku menu

Suggested change:

Pokaż skróty klawiszowe w pasku menu

Failing checks:

Trailing space 3 months ago
User avatar NightSkySK

Suggestion added

Ulepszenia:

Suggested change:

Ulepszenia:

Failing checks:

Inconsistent 3 months ago
User avatar NightSkySK

Suggestion added

Ulepszenia:

Suggested change:

Ulepszenia:

Failing checks:

Inconsistent 3 months ago
User avatar NightSkySK

Suggestion added

Okno & zarządzanie kompozycją dla Pantheon

Suggested change:

Okno & zarządzanie kompozycją dla Pantheon
3 months ago
User avatar NightSkySK

Suggestion added

Dodawanie i śledzenie zgłoszonych problemów

Suggested change:

Dodawanie i śledzenie zgłoszonych problemów
3 months ago
User avatar NightSkySK

Suggestion added

Zgłaszający problem

Suggested change:

Zgłaszający problem
3 months ago