User avatar

Marcin Serwin

@marcin-serwin Joined on Sept. 24, 2021

2,087 translations 2 suggestions

Polish

Project Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
AppCenter Some of the components within this project have alerts. 42% 18,394 107,420 506 486 1
Calculator Some of the components within this project have alerts. 49% 3,146 11,661 130 618 1
Calendar Some of the components within this project have alerts. 55% 9,608 37,542 484 1,150 4
Camera Some of the components within this project have alerts. 35% 2,077 8,510 20 287
Code Some of the components within this project have alerts. 20% 46,961 252,393 941 1,134 6
Desktop Some of the components within this project have alerts. 18% 100,336 436,313 1,280 2,167 21
Files Some of the components within this project have alerts. 20% 95,676 508,763 2,622 1,129 8
Friends Some of the components within this project have alerts. 20% 1,566 3,134 7 85 2
Installer Some of the components within this project have alerts. 37% 12,941 66,462 241 1,230 6
Mail Some of the components within this project have alerts. 15% 24,752 103,864 426 867 5
Music Some of the components within this project have alerts. 26% 51,819 175,196 961 422 4
Photos Some of the components within this project have alerts. 26% 119,712 542,658 2,921 345 8
Screenshot Some of the components within this project have alerts. 22% 8,848 38,179 67 225 2
Store 50% 1,583 8,416 24 643 8
Switchboard Some of the components within this project have alerts. 19% 362,835 1,147,723 6,946 2,445 21
Tasks Some of the components within this project have alerts. 11% 12,047 55,879 27 615 4
Terminal Some of the components within this project have alerts. 17% 18,349 101,806 166 473 1
Videos Some of the components within this project have alerts. 21% 14,702 61,974 113 223
Website 72% 6,619 93,363 919 1,780 19
Wingpanel Some of the components within this project have alerts. 17% 66,789 238,929 1,346 1,107 6

Nothing to list here.

Project Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
AppCenter Some of the components within this project have alerts. 42% 18,394 107,420 506 486 1
Calculator Some of the components within this project have alerts. 49% 3,146 11,661 130 618 1
Calendar Some of the components within this project have alerts. 55% 9,608 37,542 484 1,150 4
Camera Some of the components within this project have alerts. 35% 2,077 8,510 20 287
Code Some of the components within this project have alerts. 20% 46,961 252,393 941 1,134 6
Desktop Some of the components within this project have alerts. 18% 100,336 436,313 1,280 2,167 21
Files Some of the components within this project have alerts. 20% 95,676 508,763 2,622 1,129 8
Friends Some of the components within this project have alerts. 20% 1,566 3,134 7 85 2
Installer Some of the components within this project have alerts. 37% 12,941 66,462 241 1,230 6
Mail Some of the components within this project have alerts. 15% 24,752 103,864 426 867 5
Music Some of the components within this project have alerts. 26% 51,819 175,196 961 422 4
Photos Some of the components within this project have alerts. 26% 119,712 542,658 2,921 345 8
Screenshot Some of the components within this project have alerts. 22% 8,848 38,179 67 225 2
Store 50% 1,583 8,416 24 643 8
Switchboard Some of the components within this project have alerts. 19% 362,835 1,147,723 6,946 2,445 21
Tasks Some of the components within this project have alerts. 11% 12,047 55,879 27 615 4
Terminal Some of the components within this project have alerts. 17% 18,349 101,806 166 473 1
Videos Some of the components within this project have alerts. 21% 14,702 61,974 113 223
Website 72% 6,619 93,363 919 1,780 19
Wingpanel Some of the components within this project have alerts. 17% 66,789 238,929 1,346 1,107 6

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity
Fix a regression with settings search
Naprawiono regresję wyszukiwania ustawień
yesterday
Dim window when creating a new IMAP account
Weryfikacja danych uwierzytelniających przy zapisywaniuPrzygaś okno przy tworzeniu nowego konta IMAP
yesterday
User avatar marcin-serwin

New translation

Files / Files (Extra)Polish

Do not show unusable drop target below the Trash bookmark
Schowano nieużywane cele upuszczenia poniżej zakładki Kosz
2 days ago
User avatar marcin-serwin

New translation

Files / Files (Extra)Polish

Allow dropping bookmark directly below the Recent bookmark
Dozwolono upuszczać zakładki dokładnie poniżej zakładki Ostatnie
2 days ago
User avatar marcin-serwin

New translation

Files / Files (Extra)Polish

Allow blank passwords for remote connections, e.g. for SSH via a private key
Dozwolono puste hasła dla połączeń zdalnych, n.p. dla SSH przez klucz prywatny
2 days ago
User avatar marcin-serwin

New translation

Files / Files (Extra)Polish

Fix pasting of selected pathbar text into another window using middle-click
Naprawiono wklejanie tekstu zaznaczonej ścieżki do innego okna przy użyciu środkowego przycisku myszy
2 days ago
Show search results for bookmarked folders
Pokaż wyniki wyszukiwania dla zapisanych folderów
2 days ago
Bookmarks
Zakładki
2 days ago
Minor updates:
AMniejsze aktualizacje tłumaczenia:
2 days ago
New features:
Nowe funkcje:
2 days ago
Browse all changes for user