User avatar

Marcin Serwin

@marcin-serwin Joined on Sept. 24, 2021

2,450 translations 2 suggestions

Polish

Project Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
AppCenter Some of the components within this project have alerts. 42% 18,849 111,887 545 912 1
Calculator Some of the components within this project have alerts. 52% 3,010 11,247 126 729 1
Calendar Some of the components within this project have alerts. 55% 9,830 39,909 471 1,131 4
Camera Some of the components within this project have alerts. 35% 2,430 10,753 23 315 1
Code Some of the components within this project have alerts. 20% 48,804 270,760 930 1,394 6
Desktop Some of the components within this project have alerts. 18% 104,209 468,010 1,557 2,545 19
Files Some of the components within this project have alerts. 19% 105,846 570,987 2,903 1,415 9
Friends Some of the components within this project have alerts. 21% 1,536 3,072 6 100 2
Installer Some of the components within this project have alerts. 36% 14,114 78,163 295 1,383 6
Mail Some of the components within this project have alerts. 15% 26,513 120,422 427 974 5
Music Some of the components within this project have alerts. 13% 11,065 47,936 193 159
Photos Some of the components within this project have alerts. 26% 120,160 545,100 2,923 1,131 8
Screenshot Some of the components within this project have alerts. 21% 9,581 40,200 96 244 2
Store 60% 1,278 6,770 28 446 8
Switchboard Some of the components within this project have alerts. 19% 367,336 1,172,955 6,886 2,482 21
Tasks Some of the components within this project have alerts. 12% 13,364 64,131 28 653 4
Terminal Some of the components within this project have alerts. 16% 19,838 113,135 168 482 1
Videos Some of the components within this project have alerts. 21% 14,854 63,277 114 221
Website 75% 5,955 85,210 1,065 1,636 26
Wingpanel Some of the components within this project have alerts. 17% 69,236 248,343 1,477 1,071 5

Nothing to list here.

Project Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
AppCenter Some of the components within this project have alerts. 42% 18,849 111,887 545 912 1
Calculator Some of the components within this project have alerts. 52% 3,010 11,247 126 729 1
Calendar Some of the components within this project have alerts. 55% 9,830 39,909 471 1,131 4
Camera Some of the components within this project have alerts. 35% 2,430 10,753 23 315 1
Code Some of the components within this project have alerts. 20% 48,804 270,760 930 1,394 6
Desktop Some of the components within this project have alerts. 18% 104,209 468,010 1,557 2,545 19
Files Some of the components within this project have alerts. 19% 105,846 570,987 2,903 1,415 9
Friends Some of the components within this project have alerts. 21% 1,536 3,072 6 100 2
Installer Some of the components within this project have alerts. 36% 14,114 78,163 295 1,383 6
Mail Some of the components within this project have alerts. 15% 26,513 120,422 427 974 5
Music Some of the components within this project have alerts. 13% 11,065 47,936 193 159
Photos Some of the components within this project have alerts. 26% 120,160 545,100 2,923 1,131 8
Screenshot Some of the components within this project have alerts. 21% 9,581 40,200 96 244 2
Store 60% 1,278 6,770 28 446 8
Switchboard Some of the components within this project have alerts. 19% 367,336 1,172,955 6,886 2,482 21
Tasks Some of the components within this project have alerts. 12% 13,364 64,131 28 653 4
Terminal Some of the components within this project have alerts. 16% 19,838 113,135 168 482 1
Videos Some of the components within this project have alerts. 21% 14,854 63,277 114 221
Website 75% 5,955 85,210 1,065 1,636 26
Wingpanel Some of the components within this project have alerts. 17% 69,236 248,343 1,477 1,071 5

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity
Option to forbid new USB devices while locked
Możliwość zablokowania nowych urządzeń USB w stanie zablokowania
2 days ago
Show "Try for Free" when setting an app's price to 0
Przy ustawieniu ceny na 0 pokazywane jest „Wypróbuj za darmo”
2 days ago
Don't show a warning dialog about apps from alt stores
Ostrzeżenie o aplikacjach z innego sklepu nie jest już pokazywane
2 days ago
Manually check for new updates
SRęcznie sprawdź aktualizacje
2 days ago
Added an option to automatically update apps
Dodano opcję automatycznych aktualizacji niewyselekcjonowanych aplikacji
2 days ago
Update for OS 7
Aktualizacja OS 7
4 days ago
User avatar marcin-serwin

New translation

Installer / OnboardingPolish

Free & Paid Apps:
Darmowe i płatne aplikacje:
4 days ago
User avatar marcin-serwin

Translation changed

Installer / OnboardingPolish

Automatic Updates
Automatycznie usuń:aktualizacje
4 days ago
User avatar marcin-serwin

New translation

Installer / OnboardingPolish

Updates can be automatically installed when your device is connected to the Internet.
Aktualizacje mogą zostać zainstalowane automatycznie gdy twoje urządzenie jest podłączone do Internetu.
4 days ago
User avatar marcin-serwin

New translation

Music / Music (Extra)Polish

Quickly queue up and listen to your local music files without any extra frills. See embedded album artwork. Control playback with media keys or in the system audio indicator.
Szybko dodaj do kolejki i słuchaj swoich lokalnych plików muzyki bez zbędnych przeszkód. Zobacz dołączoną okładkę albumu. Kontroluj odtwarzanie przy użyciu przycisków medialnych lub systemowego indykatora audio.
6 days ago
Browse all changes for user