User avatar

Мирослав Николић

@mirosnik Joined on April 22, 2017

6,976 translations 34 suggestions

Serbian

Project Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
AppCenter Some of the components within this project have alerts. 46% 13,968 77,400 474 153
Calculator Some of the components within this project have alerts. 57% 2,031 5,991 142 445 5
Calendar Some of the components within this project have alerts. 56% 8,412 29,292 545 1,059 4
Camera Some of the components within this project have alerts. 43% 995 2,730 60 203
Code Some of the components within this project have alerts. 22% 38,300 177,058 796 684 5
Desktop Some of the components within this project have alerts. 17% 54,708 227,709 591 1,646 35
Files Some of the components within this project have alerts. 19% 88,597 452,195 2,705 796 3
Installer Some of the components within this project have alerts. 37% 11,357 58,312 148 899 6
Mail Some of the components within this project have alerts. 17% 16,003 52,792 338 791 3
Music Some of the components within this project have alerts. 26% 52,406 179,346 1,027 451 6
Photos Some of the components within this project have alerts. 27% 118,374 523,526 3,108 243 6
Screenshot Some of the components within this project have alerts. 21% 8,541 33,974 69 209 1
Switchboard Some of the components within this project have alerts. 20% 337,657 1,003,111 6,766 2,436 19
Tasks Some of the components within this project have alerts. 8% 6,909 26,533 12 212 4
Terminal Some of the components within this project have alerts. 17% 15,724 81,129 180 442 1
Videos Some of the components within this project have alerts. 20% 14,398 57,582 148 218
Website Some of the components within this project have alerts. 32% 46,824 540,340 1,941 3,755 11
Wingpanel Some of the components within this project have alerts. 18% 49,551 165,990 1,170 814 3

Nothing to list here.

Project Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
AppCenter Some of the components within this project have alerts. 46% 13,968 77,400 474 153
Calculator Some of the components within this project have alerts. 57% 2,031 5,991 142 445 5
Calendar Some of the components within this project have alerts. 56% 8,412 29,292 545 1,059 4
Camera Some of the components within this project have alerts. 43% 995 2,730 60 203
Desktop Some of the components within this project have alerts. 17% 54,708 227,709 591 1,646 35
Installer Some of the components within this project have alerts. 37% 11,357 58,312 148 899 6
Mail Some of the components within this project have alerts. 17% 16,003 52,792 338 791 3
Music Some of the components within this project have alerts. 26% 52,406 179,346 1,027 451 6
Photos Some of the components within this project have alerts. 27% 118,374 523,526 3,108 243 6
Screenshot Some of the components within this project have alerts. 21% 8,541 33,974 69 209 1
Switchboard Some of the components within this project have alerts. 20% 337,657 1,003,111 6,766 2,436 19
Tasks Some of the components within this project have alerts. 8% 6,909 26,533 12 212 4
Website Some of the components within this project have alerts. 32% 46,824 540,340 1,941 3,755 11
Wingpanel Some of the components within this project have alerts. 18% 49,551 165,990 1,170 814 3

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity
User avatar mirosnik

Translation uploaded

Files / FilesSerbian

Zero files to process
Премештам датотеке у смећеНула датотека за обраду
10 days ago
User avatar mirosnik

Translation uploaded

Files / FilesSerbian

Connect Server…
Повежи се са сервером
10 days ago
User avatar mirosnik

Translation uploaded

Files / FilesSerbian

Empty Trash on this Mount
Избаците смеће са овог качења
10 days ago
User avatar mirosnik

Translation uploaded

Files / FilesSerbian

Empty All Trash
Избаци _сво смеће
10 days ago
User avatar mirosnik

Translation uploaded

Files / FilesSerbian

View the root of the local filesystem
Прегледајте списак недавно коришћенихкорен локалног система датотека
10 days ago
User avatar mirosnik

Translation uploaded

Files / FilesSerbian

View the home folder
Нисам успео да направимПрегледајте личну фасциклу
10 days ago
User avatar mirosnik

Translation changed

Switchboard / Keyboard PlugSerbian

Disabled
Искључен
12 days ago
User avatar mirosnik

Translation changed

Switchboard / Sharing PlugSerbian

Disabled
Искључено
12 days ago
User avatar mirosnik

Translation changed

Switchboard / Printers PlugSerbian

Disabled
Искључено
12 days ago
Disabled
Искључено
12 days ago
Browse all changes for user