User avatar

Silviu Popescu

@silviankov Joined on Sept. 10, 2020

355 translations 3 suggestions

Romanian

Project Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
AppCenter Some of the components within this project have alerts. 44% 15,475 90,142 547 300 1
Calculator Some of the components within this project have alerts. 56% 2,280 7,627 126 537 5
Calendar Some of the components within this project have alerts. 55% 9,197 34,240 502 1,173 4
Code Some of the components within this project have alerts. 20% 44,112 215,203 956 1,024 6
Desktop Some of the components within this project have alerts. 16% 81,306 337,277 921 2,033 39
Music Some of the components within this project have alerts. 26% 52,224 176,772 1,031 448 3
Photos Some of the components within this project have alerts. 27% 117,743 524,441 2,968 308 8
Switchboard Some of the components within this project have alerts. 19% 353,520 1,093,846 7,260 2,413 22
Website Some of the components within this project have alerts. 34% 44,924 515,776 1,654 4,079 24

Nothing to list here.

Nothing to list here.

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity
When complete it will be safe to remove the drive and attempt to boot to install elementary OS.
Când termină, va fi în regulă să scoți stickul și să începi pornirea din mediul de instalare pentru instalarea elementary OS.
a month ago
Start the flashing process by clicking the "Flash!" button. It will take a moment to get started.
Pornește procesul de scriere (flash) apăsând butonul "Flash!". Va dura puțin până pornește.
a month ago
Etcher should automatically detect your USB drive, but check to see if it has selected the correct target.
Etcher ar trebui să detecteze automat stickul USB, dar verifică să fie selectat ce trebuie.
2 months ago
Open "Etcher" and select your downloaded elementary OS image file using the "Select image" button.
Deschide "Etcher" și selectează fișierul imagine pentru elementary OS pe care l-ai descărcat folosind butonul "Selectare imagine" (Select image).
2 months ago
Insert the spare USB drive, and select the ISO file you've just downloaded.
Conectează stickul USB disponibil și selectează fișierul ISO pe care l-ai descărcat mai devreme.
2 months ago
etcher steps
pași pentru Etcher
2 months ago
Download Etcher
Descarcă Etcher
2 months ago
To create an elementary OS install drive on macOS you'll need a USB flash drive that is at least 2 GB in capacity and an app called "Etcher".
Pentru a face un mediu de instalare pentru elementary OS pe mac OS, îți vor trebui un stick USB cu măcar 2 GB capacitate și o aplicație numită "Etcher".
2 months ago
Note: This is assuming that you have downloaded the .iso file to your Downloads folder.
In case you have downloaded it elsewhere, please specify the correct path to the downloaded file, as shown below
Notă: acestea presupun că ai descărcat fișierul .iso în directorul Descărcări (Downloads).
Dacă l-ai descărcat altundeva, arată calea de acces către fișierul descărcat, precum în exemplul de jos
3 months ago
Should produce the output:
Ar trebui să dea următorul rezultat:
3 months ago
Browse all changes for user