User avatar

Sebastian Gardziński

@skellige Joined on Oct. 31, 2021

28 translations 29 suggestions 1 pending suggestion

Project Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Desktop Some of the components within this project have alerts. 18% 104,203 467,974 1,557 2,546 19

Nothing to list here.

Nothing to list here.

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity
User avatar skellige

Suggestion added

Desktop / Sideload (Extra)Polish

Improve performance of download size calculation
Popraw wydajność obliczania rozmiaru pobierania
6 months ago
User avatar skellige

Suggestion added

Desktop / Sideload (Extra)Polish

Show app name in the main view once it's loaded
Pokaż nazwę aplikacji w głównym widoku po jej załadowaniu
6 months ago
User avatar skellige

Suggestion added

Desktop / Sideload (Extra)Polish

Link to System Settings → Applications → Permissions
Link do Ustawienia systemowe → Aplikacje → Uprawnienia
6 months ago
User avatar skellige

Suggestion added

Desktop / Sideload (Extra)Polish

Fix crashes on installation failure
Napraw w przypadku niepowodzenia instalacji
6 months ago
User avatar skellige

Suggestion added

Desktop / Sideload (Extra)Polish

Support Flatpak bundle files
Obsługa plików pakietu Flatpak
6 months ago
Swipe away to dismiss
Przesuń aby zamknąć
6 months ago
Automatically badge images with app icons
Automatycznie oznaczaj obrazy ikonami aplikacji
6 months ago
User avatar skellige

Suggestion added

Desktop / Sideload (Extra)Polish

Offer to trash Flatpak files after installing
Zaproponuj wyrzucenie plików Flatpak po instalacji
6 months ago
Fix a potential issue when ending the session
Napraw potencjalny problem po zakończeniu sesji
6 months ago
User avatar skellige

Suggestion added

Desktop / Portals (Extra)Polish

Add OpenURI Portal
Dodaj portal OpenURI
6 months ago
Browse all changes for user