User avatar

webrunner1981

@webrunner1981 Joined on Dec. 1, 2019

37 suggestions 34 pending suggestions

Project Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Desktop Some of the components within this project have alerts. 17% 54,711 227,717 594 1,646 35

Nothing to list here.

Nothing to list here.

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity
Various bug fixes
Różne poprawki błędów
a year ago
AccountsService functionality
Funkcjonalność usługi kont
a year ago
Improved HiDPI support
Ulepszona obsługa HiDPI
a year ago
New card-based appearance
Nowy wygląd oparty na kartach
a year ago
Extensive overhaul
Rozległy przegląd
a year ago
Code cleanup
Czyszczenie kodu
a year ago
Select password text on error instead of immediately clearing it
Wybierz tekst do wyświetlenia po błędzie, zamiast zezwolić na natychmiastowe wyczyszczenie hasła
a year ago
Enable sounds in greeter
Włącz dźwięki na blokadzie ekranu
a year ago
Better respect NumLock settings
Lepiej przestrzegaj ustawień NumLock
a year ago
Give non-focused user cards smaller usernames
Nadaj nieokreślonym kartom użytkownika mniejsze nazwy użytkowników
a year ago
Browse all changes for user