User avatar

Adrian Widerski

@widersky Joined on May 3, 2019

13 translations 20 suggestions 5 pending suggestions

Project Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Installer Some of the components within this project have alerts. 36% 13,196 68,174 250 1,381 6

Nothing to list here.

Nothing to list here.

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity
User avatar widersky

Suggestion added

Installer / OnboardingPolish

Welcome to %s!
Witaj w %s!
2 years ago
User avatar widersky

Suggestion added

Installer / OnboardingPolish

Night Light:
Wyświetlanie nocne:
2 years ago
User avatar widersky

Suggestion added

Installer / OnboardingPolish

Night Light
Wyświetlanie nocne
2 years ago
User avatar widersky

Suggestion added

Installer / OnboardingPolish

Trashed files
Pliki w koszu
2 years ago
User avatar widersky

Suggestion added

Installer / OnboardingPolish

Automatically Delete:
Automatycznie usuń:
2 years ago
User avatar widersky

Suggestion added

Installer / OnboardingPolish

Old files can be automatically deleted after %u days to save space and help protect your privacy.
Stare pliki zostaną automatycznie usunięte po %s dniach, by oszczędzić miejsce na dysku i pomóc chronić Twoją prywatność.
2 years ago
User avatar widersky

Suggestion added

Installer / OnboardingPolish

Open System Settings…
Otwórz Ustawienia Systemu...
2 years ago
User avatar widersky

Suggestion added

Installer / OnboardingPolish

Ready to Go
Gotów do działania
2 years ago
User avatar widersky

Suggestion added

Installer / OnboardingPolish

Enjoy using %s! You can always visit System Settings to set up hardware or change your preferences.
Ciesz się używając %s! Możesz w każdej chwili odwiedzić Ustawienia systemowe by zmienić ustawienia sprzętu lub inne preferencje.
2 years ago
User avatar widersky

Suggestion added

Installer / OnboardingPolish

Browse AppCenter…
Przeglądaj AppCenter...
2 years ago
Browse all changes for user