Engagera dig i Calculator

Hej, och tack för visat intresseCalculator översätts med Weblate, ett webbverktyg designat för att underlätta översättning för både utvecklare och översättare.

112

Strängar

86

Språk

44,0%

Översatt

Översättningsprojektet för Calculator har för närvarande 112 strängar för översättning och är 44,0% klart. Om du vill bidra till översättningen av Calculator måste du registrera dig på den här servern. Då du aktiverat ditt konto kan du fortsätta till översättningarna.

Registrera Översätt Visa projektspråk