Engagera dig i Calculator

Hej, och tack för visat intresseCalculator översätts med Weblate, ett webbverktyg designat för att underlätta översättning för både utvecklare och översättare.

57

Strängar

84

Språk

63,1%

Översatt

Översättningsprojektet för Calculator har för närvarande 57 strängar för översättning och är 63,1% klart. Om du vill bidra till översättningen av Calculator måste du registrera dig på den här servern. Då du aktiverat ditt konto kan du fortsätta till översättningarna.

Registrera Översätt Visa projektspråk