Engagera dig i Files!

Hej, och tack för visat intresse!

Files översätts med Weblate, ett webbverktyg designat för att underlätta översättning för både utvecklare och översättare.

Översättningsprojektet för Files till svenska har för närvarande 521 strängar för översättning och är 84.3% klart.

Om du vill bidra till översättningen av Files måste du registrera dig på den här servern.

Då du aktiverat ditt konto kan du fortsätta till översättningsavdelningen.