Engagera dig i Website!

Hej, och tack för visat intresse!

Website översätts med Weblate, ett webbverktyg designat för att underlätta översättning för både utvecklare och översättare.

Översättningsprojektet för Website till svenska har för närvarande 584 strängar för översättning och är 59.6% klart.

Om du vill bidra till översättningen av Website måste du registrera dig på den här servern.

Då du aktiverat ditt konto kan du fortsätta till översättningsavdelningen.