Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
index MIT 78% 932 9,594 113 334 6
layout This component is linked to the Website/index repository. MIT 5 13 1
capnet-assist This component is linked to the Website/index repository. MIT 90% 19 715 3 6
docs-installation This component is linked to the Website/index repository. MIT 55% 742 10,389 17 202
privacy This component is linked to the Website/index repository. MIT 64% 397 9,621 54 115
brand This component is linked to the Website/index repository. MIT 78% 853 10,139 66 287 1
docs-learning-the-basics This component is linked to the Website/index repository. MIT 43% 1,714 30,016 46 209
get-involved This component is linked to the Website/index repository. MIT 75% 462 5,230 79 180 1
oem This component is linked to the Website/index repository. MIT 31% 988 14,974 179 43
open-source This component is linked to the Website/index repository. MIT 81% 516 1,360 286 117 2
press This component is linked to the Website/index repository. MIT 82% 126 1,461 105 94
support This component is linked to the Website/index repository. MIT 90% 56 494 47 29 1
team This component is linked to the Website/index repository. MIT 91% 22 225 8 36
thank-you This component is linked to the Website/index repository. MIT 89% 10 155 21
code-of-conduct This component is linked to the Website/index repository. MIT 90% 64 3,033 18 7 1
docs-translation-guide This component is linked to the Website/index repository. MIT 89% 76 1,566 6 31 3
403 This component is linked to the Website/index repository. MIT 94% 7 38 2
404 This component is linked to the Website/index repository. MIT 96% 4 32 1 1
410 This component is linked to the Website/index repository. MIT 85% 23 789 2 13
Project website github.com/elementary/website
Instructions for translators

https://elementary.io/docs/translation-guide

Project maintainers User avatar cassidyjames User avatar jeremypw User avatar RBM-GITHUB User avatar janghe11 User avatar ryonakano User avatar tintou User avatar bagjunggyu User avatar png2378 User avatar btkostner
Translation license MIT oem index docs-translation-guide press code-of-conduct team capnet-assist layout thank-you docs-learning-the-basics brand 404 403 docs-installation get-involved privacy support open-source 410
Languages 32
Source strings 763
Source words 8,317
Source characters 54,808
Hosted strings 24,369
Hosted words 265,924
Hosted characters 1,752,398
User avatar None

Received repository notification

Website / index

GitHub: https://github.com/elementary/website, master an hour ago
User avatar None

Pushed changes

Website / index

Pushed changes an hour ago
Workspaces
Obszary robocze
2 hours ago
Press <kbd>Alt</kbd><kbd>Tab</kbd> to cycle through windows
Naciśnij <kbd>Alt</kbd><kbd>Tab</kbd> aby przełączać między oknami
2 hours ago
Click or tap the app's icon in the dock
Kliknij lub stuknij ikonę aplikacji w doku
2 hours ago
App windows can overlap on your desktop and be moved around. You can switch between open windows several ways:
Okna aplikacji mogą nachodzić na siebie na swoim pulpicie i być przemieszczane. Możesz przeskakiwaćłączać się między otwartymi oknami na kilka sposobów:
2 hours ago
Click or tap on the window you want to switch to
Kliknij lub stuknij na oknie na które chcesz się przełączyć
2 hours ago
App windows can overlap on your desktop and be moved around. You can switch between open windows several ways:
Okna aplikacji mogą nachodzić na siebie na swoim pulpicie i być przemieszczane. Możesz przeskakiwać między otwartymi oknami na kilka sposobów:
2 hours ago
elementary OS uses both windows and workspaces for multitasking.
elementary OS wykorzystuje zarówno okna jak i obszary robocze do wielozadaniowości.
2 hours ago
Multitasking
Wielozadaniowość
2 hours ago
Browse all project changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity