Engagera dig i Wingpanel!

Hej, och tack för visat intresse!

Wingpanel översätts med Weblate, ett webbverktyg designat för att underlätta översättning för både utvecklare och översättare.

Översättningsprojektet för Wingpanel till svenska har för närvarande 183 strängar för översättning och är 76.5% klart.

Om du vill bidra till översättningen av Wingpanel måste du registrera dig på den här servern.

Då du aktiverat ditt konto kan du fortsätta till översättningsavdelningen.