User avatar None

New string to translate

Wingpanel / Network IndicatorSlovak

New string to translate 3 days ago
User avatar None

Resource update

Wingpanel / Network Indicator (Extra)Slovak

Resource update 3 days ago
User avatar None

Resource update

Wingpanel / Network IndicatorSlovak

Resource update 3 days ago
User avatar None

Source string changed

Wingpanel / Network IndicatorSlovak

WPA3 encrypted
3 days ago
User avatar None

Resource update

Wingpanel / Power Indicator (Extra)Slovak

Resource update 2 months ago
User avatar None

Resource update

Wingpanel / Power IndicatorSlovak

Resource update 2 months ago
Searching settings always searches the full title
Hľadanie nastavení vždy vyhľadá úplný nadpis
3 months ago
Don't launch Captive Network Assistant with full connectivity
Nespúšťať Asistenta prihlasovania do sietí so, ak je k dispozícii silnýmé pripojenímie
3 months ago
Show due Tasks for the selected day
Zobrazovať Úlohy s termínom rovnakým ako práve vybraný deň
3 months ago
Open Calendar on middle-click
Otvorte Kalendár stlačením stredného tlačidla myši
3 months ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity