Translation status

Strings74
0.0% Translate
Words198
0.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Mail (Extra) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% Translate
When User Action Detail Object
a week ago Norecki Suggestion added Mail/Mail - Tagalog
Buksan
a week ago Norecki Suggestion added Mail/Mail - Tagalog
Naglalaman ng isa o higit pang kalakip ang mensaheng ito.
a week ago Norecki Suggestion added Mail/Mail - Tagalog
Ipakita ang mga Larawan
a week ago Norecki Suggestion added Mail/Mail - Tagalog
Lagyan ng bituin ang mensahe
a week ago Norecki Suggestion added Mail/Mail - Tagalog
Tanggalan ng bituin ang mensahe
a week ago Norecki Suggestion added Mail/Mail - Tagalog
Walang Piniling Mensahe
a week ago Norecki Suggestion added Mail/Mail - Tagalog
Buksan Pa Rin
a week ago Norecki Suggestion added Mail/Mail - Tagalog
Maaaring makapagdulot ng pagkasira sa iyong sistema ang mga nakalakip kapag ito ay nabuksan. Magbukas lamang ng mga files mula sa mga pinagkakatiwalaang mapagkukunan.
a week ago Norecki Suggestion added Mail/Mail - Tagalog
Sigurado ka bang gusto mong buksan ang %s?
a week ago Norecki Suggestion added Mail/Mail - Tagalog
Kanselahin
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 74 198 1197
Translated 0.0% 0 0 0
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change None
Last author None

Activity in last 30 days

Activity in last year