Translation status

12 Strings 100% Translate
69 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Sound Plug Fix this component to clear its alerts. LGPL-2.1 95% 2 19
Wallet Plug Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0
Screen Time & Limits Plug (Extra) This component is linked to the Switchboard/Screen Time & Limits Plug repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0
Screen Time & Limits Plug Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0
Networking Plug Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0
Desktop Plug Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0
System Plug (Extra) This component is linked to the Switchboard/System Plug repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0
System Plug Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0
Online Accounts Plug (Extra) This component is linked to the Switchboard/Online Accounts Plug repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0
Applications Plug (Extra) This component is linked to the Switchboard/Applications Plug repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0

Translation Information

Project website elementary.io
Instructions for translators

https://elementary.io/docs/translation-guide

Project maintainers User avatar RBM-GITHUB User avatar danrabbit User avatar janghe11 User avatar ryonakano User avatar jeremypw User avatar tintou User avatar bagjunggyu
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v3.0 only
Source code repository [email protected]:elementary/switchboard-plug-bluetooth.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Polish) 7904ac5
User avatar marcin-serwin authored 4 weeks ago
Weblate repository https://l10n.elementary.io/git/switchboard/switchboard-plug-bluetooth/
Filemask po/extra/*.po
Translation file po/extra/sk.po
Pair with devices that require a password, key code, or confirmation
Párovanie so zariadeniami, ktoré vyžadujú heslo, prístupový kľúč alebo potvrdenie
3 months ago
Move "forget device" button to each device row
Presunuté tlačidlo „zabudnúť zariadenie“ do riadku každého zariadenia
3 months ago
Fix crash on devices without Bluetooth
Opravený pád na zariadeniach bez Bluetooth
3 months ago
Fixes
Opravy
3 months ago
Show "Discovering" indicator in an overlay bar
Zobrazovať indikátor „Hľadanie“ v prekrývajúcej lište
3 months ago
Fallback to device type when name is not available
Pomenovať zariadenie záložným názvom, pokiaľ nie je dostupný skutočný názov
3 months ago
Fix a vulnerability that would allow a device to be paired without explicit user authorization (CVE-2021-21367)
Opravená zraniteľnosť, ktorá povoľovala zariadeniu spárovať sa bez autorizácie používateľa (CVE-2021-21367)
3 months ago
Security update
Bezpečnostná aktualizácia
3 months ago
Minor updates
Menšie aktualizácie
3 months ago
Bluetooth Settings
Nastavenia Bluetooth
3 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 12 69 458
Translated 100% 12 69 458
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Aug. 24, 2021, 1:59 p.m.
Last author JohnDumpling

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity