Translation status

Strings87
100.0% Translate
Words332
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Universal Access Plug 100.0% 100.0% 0.0% 1.5% 0.0% 0.0% Translate
Switchboard (Extra) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Switchboard 100.0% 100.0% 0.0% 8.3% 0.0% 0.0% Translate
Sharing Plug 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Printers Plug 97.8% 97.6% 2.2% 2.9% 0.0% 0.0% Translate
Power Plug 97.6% 97.6% 0.0% 4.9% 0.0% 0.0% Translate
Parental Controls Plug 85.4% 79.2% 4.9% 7.3% 0.0% 0.0% Translate
Notifications Plug 100.0% 100.0% 0.0% 11.1% 5.6% 0.0% Translate
Networking Plug 96.2% 94.6% 3.0% 4.5% 0.0% 0.8% Translate
Mouse & Touchpad Plug 95.9% 98.6% 0.0% 4.1% 0.0% 0.0% Translate
Locale Plug (Extra) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Locale Plug 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Keyboard Plug 99.4% 99.2% 0.6% 3.2% 0.0% 0.0% Translate
Display Plug 100.0% 100.0% 0.0% 2.2% 0.0% 2.2% Translate
Desktop Plug 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Date & Time Plug 99.8% 99.7% 0.0% 5.1% 0.0% 0.3% Translate
Bluetooth Plug 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Applications Plug 100.0% 100.0% 0.0% 3.3% 0.0% 0.0% Translate
About Plug 84.6% 83.9% 15.4% 0.0% 0.0% 3.8% Translate
Sound Plug (Extra) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Desktop Plug (Extra) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
About Plug (Extra) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Applications Plug (extra) 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% Translate
Keyboard Plug (Extra) 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% Translate
Display Plug (Extra) 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% Translate
Printers Plug (Extra) 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% Translate
Power Plug (Extra) 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% Translate
Parental Controls Plug (Extra) 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% Translate
Notifications Plug (Extra) 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 50.0% 0.0% Translate
Networking Plug (Extra) 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% Translate
Mouse & Touchpad Plug (Extra) 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% Translate
Universal Access Plug (Extra) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
User Accounts Plug (Extra) 0.0% 0.0% 0.0% 75.0% 25.0% 0.0% Translate
Date & Time Plug (Extra) 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% Translate
Bluetooth Plug (Extra) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Security & Privacy Plug (Extra) 0.0% 0.0% 0.0% 66.7% 0.0% 0.0% Translate
Sound Plug 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Online Accounts Plug 100.0% 100.0% 0.0% 1.7% 0.0% 1.7% Translate
User Accounts Plug 96.6% 93.8% 0.0% 5.1% 0.0% 1.7% Translate

Project Information

Project website https://elementary.io
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GPL-3.0
Repository https://github.com/elementary/switchboard-plug-security-privacy.git
Repository branch master 2268513, 2 days ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.elementary.io/git/switchboard/switchboard-plug-security-privacy/
Filemaskpo/*.po
Translation file po/pl.po
When User Action Detail Object
2 days ago none Resource update Switchboard/Security & Privacy Plug - Polish
6 months ago strebski Committed changes Switchboard/Security & Privacy Plug - Polish
6 months ago strebski Translation completed Switchboard/Security & Privacy Plug - Polish
6 months ago strebski New translation Switchboard/Security & Privacy Plug - Polish
TMoże to nie zabroni aplikacjom na zbieranie własnych danych na temat użytkupobiegać programom w zapisywaniu ich własnych danych użytkowania, takich jak np. historia przeglądarki wwwnia.
6 months ago strebski New translation Switchboard/Security & Privacy Plug - Polish
%s nie zachowa żadnych danych lub statystyk dotyczących plików i korzystania z programówo użytkowaniu.
6 months ago strebski New translation Switchboard/Security & Privacy Plug - Polish
%s może przechowywać lokalne dane o użytkowaniu, aby zapewnić dodatkowe funkcje, takie jak oferowanie ostatnio używanych plików i bardziej odpowiednie wyszukiwanie lokalne. Niezależnie od tego ustawienia, dane dotyczące użytkowania nie są nigdy przekazywane z tego urządzenia lub stronom trzecim.
7 months ago deleted-7 Resource update Switchboard/Security & Privacy Plug - Polish
9 months ago strebski Committed changes Switchboard/Security & Privacy Plug - Polish
9 months ago strebski Translation completed Switchboard/Security & Privacy Plug - Polish
9 months ago strebski New translation Switchboard/Security & Privacy Plug - Polish
Ilość dni przechowywania plików tymczasowych i plików w koszu:
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 87 332
Translated 100.0% 87 332
Needs editing 0.0% 0
Failing check 2.3% 2

Last activity

Last change Jan. 1, 2019, 12:41 a.m.
Last author Piotr Strebski

Activity in last 30 days

Activity in last year