Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Photos 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% Translate
Photos (Extra) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Project website https://elementary.io
Translation license LGPL-2.1
Number of strings 161200
Number of words 698800
Number of characters 4736400
Number of languages 200
Number of source strings 806
Number of source words 3494
Number of source characters 23682
When User Action Detail Object
7 months ago None Committed changes Photos/Photos (Extra) - Marathi
7 months ago josprachi New translation Photos/Photos (Extra) - Marathi
मोठ्या संख्येतील संवाद पुन्हा डिझाइन करा
7 months ago josprachi New translation Photos/Photos (Extra) - Marathi
ओपन इन मेनूमध्ये आपण योग्य अँप दर्शवित असल्याचे सुनिश्चित करा
7 months ago josprachi New translation Photos/Photos (Extra) - Marathi
कमेंट बॉक्समध्ये पेस्ट करण्याशी संबंधित समस्यांचे निराकरण करा
7 months ago josprachi New translation Photos/Photos (Extra) - Marathi
ग्रिड दृश्यात अर्ध-पारदर्शक फोटोंच्या मागे चेकरबोर्ड जोडा
7 months ago josprachi New translation Photos/Photos (Extra) - Marathi
फोटो दर्शकात ओपन इन मेनू जोडा
7 months ago None New string to translate Photos/Photos (Extra) - Marathi
7 months ago None Resource update Photos/Photos (Extra) - Marathi
7 months ago None Resource update Photos/Photos - Marathi
7 months ago None New string to translate Photos/Photos (Extra) - Marathi
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year