Translation status

6 Strings 100% Translate
111 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
support This component is linked to the Website/index repository. MIT 63% 8 80 3
press This component is linked to the Website/index repository. MIT 67% 10 161 5
index MIT 99% 1 42 7
docs-installation This component is linked to the Website/index repository. MIT
oem This component is linked to the Website/index repository. MIT
docs-translation-guide This component is linked to the Website/index repository. MIT 1
code-of-conduct This component is linked to the Website/index repository. MIT
team This component is linked to the Website/index repository. MIT
layout This component is linked to the Website/index repository. MIT
thank-you This component is linked to the Website/index repository. MIT

Translation Information

Project website github.com/elementary/website
Instructions for translators

https://elementary.io/docs/translation-guide

Project maintainers User avatar cassidyjames User avatar RBM-GITHUB User avatar janghe11 User avatar jeremypw User avatar ryonakano User avatar tintou User avatar bagjunggyu User avatar btkostner User avatar png2378
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license MIT License
Source code repository [email protected]:elementary/website.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Finnish) 338ce106
User avatar artnay authored 2 days ago
Weblate repository https://l10n.elementary.io/git/website/index/
Filemask _lang/*/capnet-assist.json
Translation file _lang/cs/capnet-assist.json
User avatar None

Resource update

Website / capnet-assistCzech

Resource update 4 months ago
User avatar None

Resource update

Website / capnet-assistCzech

Resource update 4 months ago
User avatar p-bo

Translation changed

Website / capnet-assistCzech

elementary OS automatically checks your Internet connection when you connect to a new Wi-Fi network. If it detects there is not an Internet connection (i.e. if you are connecting to a captive portal at a coffee shop or other public location), this window will appear and display the login page.
Když se připojujete k nové Wi-Fi síti, elementary OS automaticky kontroluje připojení k Internetu, když se připojujete k nové Wi-Fi síti. Pokud zjistí, že nemá přístup k internetu (tj. když se připojíte k síti vyžadující přihlášení například v kavárně nebo jiném veřejném místě), objeví se toto okno a zobrazí přihlašovací stránku.
7 months ago
User avatar p-bo

Translation changed

Website / capnet-assistCzech

Some networks can appear to be a captive portal at first, triggering this window, then actually end up connecting. In those cases, you'll see this message and can safely close the window.
Některé sítě se mohou zprvu zdát jako privátnísoukromé portály, což otevře toto okno, ale časem se připojí. V tomto případě uvidíte tuto zprávu a okno můžete klidně zavřít.
7 months ago
User avatar p-bo

Translation changed

Website / capnet-assistCzech

elementary OS automatically checks your Internet connection when you connect to a new Wi-Fi network. If it detects there is not an Internet connection (i.e. if you are connecting to a captive portal at a coffee shop or other public location), this window will appear and display the login page.
elementary OS automaticky kontroluje internetové připojenípřipojení k Internetu, když se připojíšujete k nové Wi-Fi síti. Pokud zjistí, že nemá přístup k internetu (tj. když se připojíte k síti vyžadující přihlášení například v kavárně nebo jiném veřejném místě), objeví se toto okno a zobrazí přihlašovací stránku.
7 months ago
User avatar p-bo

Translation changed

Website / capnet-assistCzech

Your Internet connection appears to be working. You can safely close this window and continue using your device.
Vaše internetové připojenípřipojení k Internetu se zdá být funkční. Můžete bezpečně zavřít toto okno a pokračovat v používání vašesvého zařízení.
7 months ago
User avatar p-bo

Suggestion accepted

Website / capnet-assistCzech

elementary OS automatically checks your Internet connection when you connect to a new Wi-Fi network. If it detects there is not an Internet connection (i.e. if you are connecting to a captive portal at a coffee shop or other public location), this window will appear and display the login page.
elementary OS automaticky zkontrolujre vaše internetové připojení, když se připojíteš k nové Wi-Fi síti. Pokud zjistí, že není dostupné (napříkladmá přístup k internetu (tj. když se připojujeíte k registračnímu portálusíti vyžadující přihlášení například v kavárnyě nebo jinéhom veřejnéhom místaě), toto okno se objevíobjeví se toto okno a zobrazí přihlašovací stránku.
7 months ago
User avatar p-bo

New translation

Website / capnet-assistCzech

You’re connected! ⋅ elementary
Jste připojeni! ⋅ elementary
7 months ago
User avatar p-bo

New translation

Website / capnet-assistCzech

You’re connected!
Jste připojeni!
7 months ago
User avatar p-bo

Suggestion accepted

Website / capnet-assistCzech

elementary OS automatically checks your Internet connection when you connect to a new Wi-Fi network. If it detects there is not an Internet connection (i.e. if you are connecting to a captive portal at a coffee shop or other public location), this window will appear and display the login page.
elementary OS automaticky zkontrolujre vaše internetové připojení, když se připojíte k nové Wi-Fi síti. Pokud zjistí, že není dostupné (například se připojujete k registračnímu portálu kavárny nebo jiného veřejného místa), toto okno se objeví a zobrazí přihlašovací stránku.
7 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 6 111 674
Translated 100% 6 111 674
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Jan. 11, 2022, 12:49 p.m.
Last author p-bo

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity