Translation Information

Project website github.com/elementary/website
Instructions for translators

https://elementary.io/docs/translation-guide

Project maintainers User avatar RBM-GITHUB User avatar janghe11 User avatar jeremypw User avatar btkostner User avatar bagjunggyu User avatar tintou User avatar ryonakano User avatar png2378
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Proprietary
Source code repository [email protected]:elementary/website.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Portuguese (Brazil)) 5a9c185
User avatar lucaspifonseca authored yesterday
Weblate repository https://l10n.elementary.io/git/website/index/
Filemask _lang/*/capnet-assist.json
Translation file _lang/cs/capnet-assist.json
User avatar martin-stastny

Suggestion added

Website / capnet-assistCzech

elementary OS automatically checks your Internet connection when you connect to a new Wi-Fi network. If it detects there is not an Internet connection (i.e. if you are connecting to a captive portal at a coffee shop or other public location), this window will appear and display the login page.
elementary OS automaticky kontroluje internetové připojení, když se připojíš k nové Wi-Fi síti. Pokud zjistí, že nemá přístup k internetu (tj. když se připojíte k síti vyžadující přihlášení například v kavárně nebo jiném veřejném místě), objeví se toto okno a zobrazí přihlašovací stránku.
3 months ago
User avatar None

Suggestion added

Website / capnet-assistCzech

elementary OS automatically checks your Internet connection when you connect to a new Wi-Fi network. If it detects there is not an Internet connection (i.e. if you are connecting to a captive portal at a coffee shop or other public location), this window will appear and display the login page.
elementary OS automaticky zkontrolujre vaše internetové připojení, když se připojíte k nové Wi-Fi síti. Pokud zjistí, že není dostupné (například se připojujete k registračnímu portálu kavárny nebo jiného veřejného místa), toto okno se objeví a zobrazí přihlašovací stránku.
4 months ago
User avatar None

New string to translate

Website / capnet-assistCzech

New string to translate 4 months ago
User avatar None

Resource update

Website / capnet-assistCzech

Resource update 4 months ago
User avatar lewisgoddard

Resource update

Website / capnet-assistCzech

Resource update a year ago
User avatar None

Committed changes

Website / capnet-assistCzech

Committed changes a year ago
User avatar p-bo

Translation changed

Website / capnet-assistCzech

Some networks can appear to be a captive portal at first, triggering this window, then actually end up connecting. In those cases, you'll see this message and can safely close the window.
Některé sítě se mohou zprvu zdát jako privátní portály, což otevře toto okno, ale časem se připojí. V tomtoakovém případě uvidíte tuto zprávu a okno můžete klidně zavřít.
a year ago
User avatar p-bo

Translation changed

Website / capnet-assistCzech

Your Internet connection appears to be working. You can safely close this window and continue using your device.
Vaše připojení k Internetu se zdá být funkční. Můžete bezpečně zavřít toto oknoToto okno klidně můžete zavřít a pokračovat v používání vašesvého zařízení.
a year ago
User avatar p-bo

Translation changed

Website / capnet-assistCzech

Your Internet connection appears to be working. You can safely close this window and continue using your device.
Vaše internetové připojenípřipojení k Internetu se zdá být funkční. Můžete bezpečně zavřít toto okno a pokračovat v používání vašeho zařízení.
a year ago
User avatar None

Committed changes

Website / capnet-assistCzech

Committed changes a year ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 6 111 674
Translated 83% 5 61 380
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change May 26, 2020, 8:21 p.m.
Last author p-bo

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity