Translation Information

Project website github.com/elementary/website
Instructions for translators

https://elementary.io/docs/translation-guide

Project maintainers User avatar RBM-GITHUB User avatar janghe11 User avatar btkostner User avatar jeremypw User avatar bagjunggyu User avatar tintou User avatar ryonakano User avatar png2378
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Proprietary
Source code repository [email protected]:elementary/website.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Turkish) 5454ac3
User avatar queeup authored 6 days ago
Weblate repository https://l10n.elementary.io/git/website/index/
Filemask _lang/*/index.json
Translation file _lang/fi/index.json
User avatar artnay

Translation changed

Website / indexFinnish

Whether your app could benefit from a new system feature or API or you're curious as to how an existing feature or design pattern was built, you have complete access to our source code. Copy it, learn from it, remix it, modify it, and redistribute it.
Kenties sovelluksesi saattaa hyötyä uudesta järjestelmän ominaisuudesta tai rajapinnasta, tai haluat tutkia miten olemassa oleva ominaisuus toteutettiin, sinulla on täysi pääsy lähdekoodiimme. Kopioi, opiskele, muokkaa ja jaa sitä!.
a month ago
User avatar artnay

New translation

Website / indexFinnish

Whether your app could benefit from a new system feature or API or you're curious as to how an existing feature or design pattern was built, you have complete access to our source code. Copy it, learn from it, remix it, modify it, and redistribute it.
Kenties sovelluksesi saattaa hyötyä uudesta järjestelmän ominaisuudesta tai rajapinnasta, tai haluat tutkia miten olemassa oleva ominaisuus toteutettiin, sinulla on täysi pääsy lähdekoodiimme. Kopioi, opiskele, muokkaa ja jaa sitä!
a month ago
User avatar artnay

New translation

Website / indexFinnish

When source code is available to audit, anyone—a security researcher, a concerned user, or an OEM shipping the OS on their hardware—can verify that the software is secure and not collecting or leaking personal information.
Kun lähdekoodi on kenen tahansa auditoitavassa — tietoturvatutkijan, käyttäjän tai käyttöjärjestelmää laitteissaan hyödyntävän laitevalmistajan — on mahdollisuus vahvistaa, että ohjelmisto on turvallinen eikä se kerää tai vuoda henkilökohtaisia tietoja.
a month ago
User avatar artnay

New translation

Website / indexFinnish

Our platform itself is entirely open source, and it’s built upon a strong foundation of Free & Open Source software (like GNU/Linux). Plus, we actively collaborate within the ecosystem to improve it for everyone.
Alustamme on täysin avointa lähdekoodia, se on rakennettu vapaan ja avoimen lähdekoodin ohjelmistojen vakaalle perustalle (kuten GNU/Linux). Lisäksi työskentelemme aktiivisesti ekosysteemin parissa.
a month ago
User avatar artnay

New translation

Website / indexFinnish

Get Involved
Tule mukaan
2 months ago
User avatar artnay

New translation

Website / indexFinnish

Built for Developers
Kehitetty kehittäjille
2 months ago
User avatar artnay

New translation

Website / indexFinnish

Secure & Privacy-respecting
Turvallinen & yksityisyyttä kunnioittava
2 months ago
User avatar artnay

New translation

Website / indexFinnish

Explore Our Stack
Tutki varantoamme
2 months ago
User avatar artnay

New translation

Website / indexFinnish

Everything We Do is Open Source
Kaikki mitä teemme on avointa lähdekoodia
2 months ago
User avatar artnay

New translation

Website / indexFinnish

Get it on <strong>AppCenter</strong>
Hanki se <strong>Sovelluskeskuksesta</strong>
2 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 145 1,189 7,564
Translated 100% 145 1,189 7,564
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 4% 6 7 52

Last activity

Last change March 3, 2021, 8:38 a.m.
Last author Jiri Grönroos

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity