Translation status

22 Strings 100% Translate
826 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
oem This component is linked to the Website/index repository. MIT 0% 45 623 10
privacy This component is linked to the Website/index repository. MIT 57% 15 449 3 6
brand This component is linked to the Website/index repository. MIT 72% 35 499 6 1
open-source This component is linked to the Website/index repository. MIT 98% 1 3 5
index MIT 7 9
docs-translation-guide This component is linked to the Website/index repository. MIT
press This component is linked to the Website/index repository. MIT 8 1
team This component is linked to the Website/index repository. MIT
capnet-assist This component is linked to the Website/index repository. MIT
layout This component is linked to the Website/index repository. MIT

Translation Information

Project website github.com/elementary/website
Instructions for translators

https://elementary.io/docs/translation-guide

Project maintainers User avatar cassidyjames User avatar RBM-GITHUB User avatar janghe11 User avatar jeremypw User avatar ryonakano User avatar bagjunggyu User avatar tintou User avatar png2378 User avatar btkostner
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license MIT License
Source code repository [email protected]:elementary/website.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Turkish) ab8fb36a
User avatar queeup authored 3 days ago
Weblate repository https://l10n.elementary.io/git/website/index/
Filemask _lang/*/code-of-conduct.json
Translation file _lang/fi/code-of-conduct.json
Resource update a year ago
User avatar None

Resource update

Website / code-of-conductFinnish

Resource update 3 years ago
User avatar Wompo

Committed changes

Website / code-of-conductFinnish

Committed changes 3 years ago
User avatar Wompo

Translation completed

Website / code-of-conductFinnish

Translation completed 3 years ago
User avatar Wompo

New translation

Website / code-of-conductFinnish

Code of Conduct ⋅ elementary
Ohjesääntö ⋅ elementary
3 years ago
User avatar Wompo

New translation

Website / code-of-conductFinnish

<em>The elementary Code of Conduct is licensed under the <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/" target="_blank" rel="noopener">Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0</a> license. Certain aspects have been inspired by the <a href="http://www.ubuntu.com/about/about-ubuntu/conduct" target="_blank" rel="noopener">Ubuntu Code of Conduct</a>.</em>
<em>elementaryn ohjesääntö on lisensoitu <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.fi" target="_blank" rel="noopener">Creative Commonsin Nimeä-JaaSamoin 3.0</a> -lisenssillä. Joissain kohdissa on otettu mallia <a href="http://www.ubuntu.com/about/about-ubuntu/conduct" target="_blank" rel="noopener">Ubuntun ohjesäännöistä</a>.</em>
3 years ago
User avatar Wompo

New translation

Website / code-of-conductFinnish

If you choose not to follow this code of conduct or otherwise disrupt the community, we reserve the right to do the following: alter or remove any content you’ve posted; deactivate or ban your account on third-party sites; deactivate your account in Slack; or otherwise prevent you from interacting with the community.
Jos päätät jättää noudattamatta näitä ohjesääntöjä tai muuten häiritset yhteisön toimintaa, varaamme oikeuden seuraaviin toimenpiteisiin: julkaisemasi sisällön muokkaaminen tai poistaminen; käyttäjätilisi poistaminen käytöstä tai porttikieltäminen kolmannen osapuolen sivustoilla; Slack-käyttäjätilisi poistaminen käytöstä; tai muunlaiset toimenpiteet estääksemme vuorovaikutuksesi yhteisön kanssa.
3 years ago
User avatar Wompo

New translation

Website / code-of-conductFinnish

Life priorities, interests, and passions can change. If you’re involved with an elementary-related project but feel you must remove yourself from it, do so in a way that minimizes disruption. When we work together, our work and ideas are no longer just our own; they belong to the elementary community as a whole. Inform other members of the team that you intend to step down, and if possible, help find someone to pick up your work. At the very least, ensure your work can be continued where you left off.
Oman elämän tärkeysjärjestys, mielenkiinnon kohteet ja intohimot voivat muuttua. Jos tunnet tarvetta irrottautua elementaryyn liittyvästä projektista jossa olet mukana, tee se mahdollisimman vähän ongelmia aiheuttavasti. Kun työskentelee yhdessä, työt ja ideat eivät enää ole yksityistä omaisuutta; ne kuuluvat koko elementary-yhteisölle. Ilmoita muille ryhmän jäsenille aikeistasi jättäytyä pois, ja mikäli mahdollista, avusta korvaavan jäsenen löytämisessä. Mikäli et voi muuta tehdä, mahdollista vähintäänkin se, että projektisi voi jatkua siitä mihin sen jätät.
3 years ago
User avatar Wompo

New translation

Website / code-of-conductFinnish

Similarly, always strive to be professional, accurate, and respectful when interacting with or mentioning other projects, companies, or people. Remember that your words and interactions may be perceived as those of the greater elementary community. While constructive criticism can be helpful, always approach it from a positive direction, and never misrepresent or slander—if you are unsure, err on the side of omitting.
Samaan tapaan on syytä pyrkiä ammattimaiseen, tarkkaan ja kunnioittavaan viestintään muiden projektien, yritysten tai ihmisten kanssa, sekä kun niitä mainitsee muissa yhteyksissä. Muista, että sanasi ja tekosi voidaan mieltää elementary-yhteisön sanoiksi ja teoiksi. Rakentava arvostelu voi olla hyödyllistä, mutta tuo se esiin aina myönteisestä näkökulmasta, äläkä koskaan hämää tai herjaa—jos et ole varma, on todennäköisesti parempi jättää asia sanomatta tai tekemättä.
3 years ago
User avatar Wompo

New translation

Website / code-of-conductFinnish

If you feel someone—be it a new or longtime contributor—is coming off as rude, kindly let the person know. Getting out in front of issues before they compound is critical. Everyone has a role to play in helping communication flow smoothly in our (sometimes challengingly) unique work environment.
Jos sinusta tuntuu että joku—olipa kyseessä sitten uusi tai pitkäaikainen talkoolainen—käyttäytyy töykeästi, kerro siitä hänelle kohteliaasti. Ongelmien kohtaaminen kasvotusten ennen niiden kasautumista on tärkeää. Kaikilla on oma osansa sujuvan viestinnän aikaansaamiseksi meidän (joskus haasteellisen) omintakeisessa työympäristössämme.
3 years ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 22 826 5,402
Translated 100% 22 826 5,402
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Sept. 3, 2018, 1:51 p.m.
Last author Veli-Pekka Samuli Finnilä

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity