Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Initial Setup 37.5% 19.1% 4.2% 0.0% 4.2% 0.0% Translate
Initial Setup (Extra) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Installer 0.0% 0.0% 2.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Installer (Extra) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% Translate
Onboarding 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Onboarding (Extra) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Project website https://elementary.io
Translation license GPL-3.0
Number of strings 17391
Number of words 85374
Number of characters 519033
Number of languages 93
Number of source strings 187
Number of source words 918
Number of source characters 5581
When User Action Detail Object
11 days ago None New string to translate Installer/Onboarding - Tagalog
11 days ago None Resource update Installer/Onboarding - Tagalog
4 weeks ago None New string to translate Installer/Onboarding - Tagalog
4 weeks ago None Resource update Installer/Onboarding - Tagalog
a month ago None New string to translate Installer/Onboarding - Tagalog
a month ago None Resource update Installer/Onboarding - Tagalog
3 months ago None New string to translate Installer/Onboarding (Extra) - Tagalog
3 months ago None Resource update Installer/Onboarding (Extra) - Tagalog
4 months ago None Suggestion added Installer/Initial Setup - Tagalog
Ang Initial Setup ay hindi makagawa ng bagong user para sa iyo. Kapag wala ito, hindi ka makakalogin at kailangang i-reinstall ang OS.
5 months ago None New string to translate Installer/Installer - Tagalog
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year