Translation status

Strings124
100.0% Translate
Words896
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
index 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.7% Translate
docs-translation-guide 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
press 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
code-of-conduct 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
store-cart 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
privacy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
team 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
support 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.3% Translate
open-source 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.1% Translate
410 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
404 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
403 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
docs-installation 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
capnet-assist 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 16.7% Translate
layout 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.1% Translate
thank-you 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
docs-learning-the-basics 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
store-index 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
get-involved 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/elementary/website
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Repository [email protected]:elementary/website.git
Repository branch master
Last remote commit Remove BountySource badge (#2498) d093744f5
lewisgoddard authored yesterday
Repository containing Weblate translations https://l10n.elementary.io/git/website/index/
Filemask_lang/*/brand.json
Translation file _lang/ca/brand.json
When User Action Detail Object
a month ago lewisgoddard Resource update Website/brand - Catalan
2 months ago None Resource update Website/brand - Catalan
2 months ago None Committed changes Website/brand - Catalan
2 months ago Davidmp Translation changed Website/brand - Catalan
Marxandatgeercaderies
2 months ago Davidmp New translation Website/brand - Catalan
No autoritzem que la nostra marca (incloses les nostres marques de nom o de marca) s’usin en mercaderies de tercers sense una aprovació expressa i per escrit.
2 months ago Davidmp New translation Website/brand - Catalan
Per a més informació sobre fabricants d'equips originals i distribuïdors de maquinari, consulteu la nostra pàgina <a href="oem">informació per a OEMs</a>.
2 months ago Davidmp New translation Website/brand - Catalan
Suprimiu o reemplaceu els paquets <code>plymouth-theme-elementary</code> i <code>plymouth-theme-elementary-text</code>.
2 months ago Davidmp New translation Website/brand - Catalan
Si no podeu o no voleu seguir els termes de redistribució d'elementary, Inc., eliminar les nostres marques comercials del sistema operatiu és senzill i directe:
2 months ago Davidmp Translation changed Website/brand - Catalan
Els controladors i l'habilitació de maquinari són, per descomptat, acceptables. Entenem que la marca del distribuïdor (per exemple, els fons de pantalla predeterminatser defecte) pot ser important per al distribuïdor, de manera que; per tant, aquestes modificacions normalment s'aprovaran. En cas de dubte, envieu un correu electrònicscriviu a <a href="mailto:[email protected]"> [email protected] </a> per obtenir-ne aclariments o instruccions.
2 months ago Davidmp New translation Website/brand - Catalan
Els controladors i l'habilitació de maquinari són, per descomptat, acceptables. Entenem que la marca del distribuïdor (per exemple, els fons de pantalla predeterminats) pot ser important per al distribuïdor, de manera que aquestes modificacions normalment s'aprovaran. En cas de dubte, envieu un correu electrònic a <a href="mailto:[email protected]"> [email protected] </a> per obtenir-ne aclariments o instruccions.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 124 896 5813
Translated 100.0% 124 896 5813
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change May 28, 2020, 8:51 a.m.
Last author David M

Activity in last 30 days

Activity in last year