Language Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Acholi 0.0% 0.0% 0.0% 0.8% 0.0% 0.0% Translate
Adyghe 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Afrikaans 11.3% 4.1% 0.0% 0.8% 1.6% 0.0% Translate
Albanian 6.5% 6.7% 0.0% 1.6% 0.0% 0.0% Translate
Amharic 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Arabic 61.3% 26.3% 0.0% 0.8% 0.0% 0.0% Translate
Arabic (Sudan) (ar_SD) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Assamese 0.0% 0.0% 0.0% 0.8% 0.0% 0.0% Translate
Asturian 0.0% 0.0% 0.0% 0.8% 0.0% 0.0% Translate
Azerbaijani 0.0% 0.0% 0.0% 0.8% 0.0% 0.0% Translate
Bashkir 0.0% 0.0% 0.0% 0.8% 0.0% 0.0% Translate
Basque 0.0% 0.0% 0.0% 0.8% 0.8% 0.0% Translate
Belarusian 0.0% 0.0% 0.0% 0.8% 0.0% 0.0% Translate
Bengali 6.5% 1.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Bosnian 71.8% 34.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Bulgarian 10.5% 3.5% 0.0% 0.0% 6.5% 0.0% Translate
Catalan 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Chinese (Simplified) 86.3% 56.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Chinese (Traditional) 16.9% 7.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Chinese (zh) 15.3% 8.1% 0.0% 0.0% 0.8% 0.0% Translate
Crimean Tatar 0.0% 0.0% 0.0% 0.8% 0.0% 0.0% Translate
Croatian 21.8% 15.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Croatian (hr_HR) 22.6% 15.8% 0.0% 0.8% 0.0% 0.0% Translate
Czech 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Danish 71.8% 34.9% 0.0% 8.1% 0.0% 0.0% Translate
Dutch 85.5% 54.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
English (Canada) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Esperanto 73.4% 43.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Estonian 0.0% 0.0% 0.0% 0.8% 0.0% 0.0% Translate
Filipino 14.5% 5.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Finnish 71.8% 34.9% 0.0% 0.0% 1.6% 0.0% Translate
French 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Galician 33.1% 33.1% 0.0% 4.0% 66.1% 0.0% Translate
Georgian 21.0% 15.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
German 71.8% 34.9% 0.0% 0.0% 5.6% 0.0% Translate
Greek 21.0% 15.2% 0.0% 1.6% 0.0% 0.0% Translate
Gujarati 0.8% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Hebrew 79.8% 60.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Hindi 0.8% 0.1% 0.0% 0.0% 0.8% 0.0% Translate
Hungarian 71.8% 34.9% 0.0% 4.8% 1.6% 0.0% Translate
Indonesian 22.6% 22.5% 0.0% 0.0% 29.0% 0.0% Translate
Indonesian (id_ID) 71.8% 34.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Interlingua 0.0% 0.0% 0.0% 0.8% 1.6% 0.0% Translate
Italian 71.8% 34.9% 0.0% 0.0% 1.6% 0.0% Translate
Japanese 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Kanuri 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Kazakh 0.0% 0.0% 0.0% 0.8% 0.0% 0.0% Translate
Kinyarwanda 0.0% 0.0% 0.0% 0.8% 0.0% 0.0% Translate
Korean 73.4% 43.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Kurdish 57.3% 15.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Latvian 1.6% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Lithuanian 73.4% 43.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Low German 3.2% 2.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Macedonian 0.8% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Malay 29.0% 23.4% 0.0% 0.8% 3.2% 0.0% Translate
Malayalam 13.7% 4.1% 0.0% 3.2% 0.0% 0.0% Translate
Maltese 2.4% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Marathi 73.4% 43.9% 0.0% 0.0% 0.8% 0.0% Translate
Nepali 5.6% 0.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Norwegian (old code) (no) 1.6% 0.4% 0.0% 0.8% 0.0% 0.0% Translate
Norwegian Bokmål (nb) 73.4% 43.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Norwegian Nynorsk 67.7% 36.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Persian 15.3% 3.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Polish 71.8% 34.9% 0.0% 0.0% 27.4% 0.0% Translate
Portuguese 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Portuguese (Brazil) 83.1% 46.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Romanian 22.6% 17.8% 0.0% 0.0% 47.6% 0.0% Translate
Romanian (ro_RO) 6.5% 1.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Russian 71.8% 34.9% 0.0% 0.8% 27.4% 0.0% Translate
Serbian 10.5% 1.8% 0.0% 0.0% 7.3% 0.0% Translate
Sinhala 1.6% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Slovak 71.8% 34.9% 0.0% 0.8% 0.0% 0.0% Translate
Slovenian 0.8% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Sorani 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Spanish 83.1% 46.4% 0.0% 0.0% 2.4% 0.0% Translate
Spanish (American) 0.8% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Spanish (Argentina) 15.3% 9.2% 0.0% 0.8% 9.7% 0.0% Translate
Spanish (Latin America) 27.4% 19.5% 0.0% 0.8% 1.6% 0.0% Translate
Spanish (Mexico) 19.4% 11.9% 0.0% 0.8% 54.8% 0.0% Translate
Spanish (Peru) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Swedish 71.8% 34.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Tagalog 0.0% 0.0% 0.0% 0.8% 20.2% 0.0% Translate
Tamil 52.4% 13.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Tatar 0.0% 0.0% 0.0% 0.8% 0.0% 0.0% Translate
Thai 16.9% 7.4% 0.0% 0.8% 0.0% 0.0% Translate
Turkish 71.8% 34.9% 0.0% 1.6% 0.0% 0.0% Translate
Turkish (tr_TR) 34.7% 33.5% 0.0% 4.0% 0.8% 0.0% Translate
Turkmen 0.0% 0.0% 0.0% 0.8% 0.0% 0.0% Translate
Ukrainian 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Urdu 8.9% 2.1% 0.0% 0.8% 0.0% 0.0% Translate
Uzbek 0.8% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Vietnamese 21.0% 15.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
fa (generated) (fa_IR) 20.2% 13.3% 0.0% 2.4% 0.0% 0.0% Translate
sr (generated) (sr_JK) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Please log in to see the alerts.
Project website https://github.com/elementary/website
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Repository [email protected]:elementary/website.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Chinese) f7336d92f
colindemian authored yesterday
Repository containing Weblate translations https://l10n.elementary.io/git/website/index/
Filemask_lang/*/brand.json
Number of strings 11656
Number of words 83942
Number of characters 544918
Number of languages 94
Number of source strings 124
Number of source words 893
Number of source characters 5797
When User Action Detail Object
2 days ago Norecki Suggestion added Website/brand - Tagalog
Tatak ⋅ elementary
2 days ago Norecki Suggestion added Website/brand - Tagalog
Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa paggamit ng pangalan, tatak, at mga trademarks ng elementary, mangyaring sulatan ng email ang <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a>.
2 days ago Norecki Suggestion added Website/brand - Tagalog
I-download sa GitHub
2 days ago Norecki Suggestion added Website/brand - Tagalog
Hindi namin pinapayagan na ang aming branding (kasama na dito ang aming pangalan at mga brand marks) na gamitin para sa third-party merchandise nang walang malinaw na pag-aapruba na nakasulat.
2 days ago Norecki Suggestion added Website/brand - Tagalog
Ito ay makatutulong upang maitatag na parte ang produkto ng pangkalahatang komunidad at mabawasan ang pagkakalito na maaaring mangyari sa paggamit ng logomark ng elementary, Inc.
2 days ago Norecki Suggestion added Website/brand - Tagalog
elementary Community Logo sa itim
2 days ago Norecki Suggestion added Website/brand - Tagalog
elementary Community Logo na may kulay
2 days ago Norecki Suggestion added Website/brand - Tagalog
Ang produkto mula sa komunidad (sites, fan clubs, at iba pa) ay hinihimok na gamitin ang logo ng elementary Community:
2 days ago Norecki Suggestion added Website/brand - Tagalog
Komunidad
2 days ago Norecki Suggestion added Website/brand - Tagalog
Gamitin lamang ang pangalan at marka ng elementary upang tukuyin ang elementary, Inc. at mga produkto nito (halimbawa ay elementary OS).
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year