Translation Information

Project website github.com/elementary/website
Instructions for translators

https://elementary.io/docs/translation-guide

Project maintainers User avatar RBM-GITHUB User avatar janghe11 User avatar jeremypw User avatar btkostner User avatar ryonakano User avatar bagjunggyu User avatar tintou User avatar png2378
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Source code repository [email protected]:elementary/website.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Spanish) 1ee6766
User avatar danicarril authored yesterday
Weblate repository https://l10n.elementary.io/git/website/index/
Filemask _lang/*/get-involved.json
Translation file _lang/pl/get-involved.json
User avatar None

Resource update

Website / get-involvedPolish

Resource update 10 days ago
Browse Icons
Przeglądaj ikony
11 months ago
elementary OS comes with a set of vector icons that are used across all default apps and are made available to third-party apps.
elementary OS jest wyposażony w zestaw ikon wektorowych, które są używane we wszystkich domyślnych aplikacjach i są dostępne dla aplikacji innych producentów.
11 months ago
View Stylesheet
Zobacz arkusz stylów
11 months ago
elementary OS uses a system stylesheet written in CSS. It defines how the interface—like buttons, toolbars, and menus—is displayed.
elementary OS używa systemowego arkusza stylów napisanego w CSS. Określa on sposób wyświetlania przycisków, pasków narzędzi i elementów menu.
11 months ago
See ‘Needs Design’ Issues
Zobacz problemy "Potrzebuje projektowania"
11 months ago
User avatar DarkKnightComes

Suggestion removed

Website / get-involvedPolish

See ‘Needs Design’ Issues
Zobacz problemy " Potrzebuje projektowania"
11 months ago
See ‘Needs Design’ Issues
Zobacz problemy " Potrzebuje projektowania"
11 months ago
Our design team tracks “Needs Design” issues in GitHub. These might need further design discussion, wireframes, or deliverable assets.
Nasz zespół projektantów śledzi problemy " Potrzebuje projektowania" na GitHubie. Mogą one wymagać dalszych dyskusji na temat projektowania, schematów lub zasobów, które można dostarczyć.
11 months ago
Our design team turns ideas into clear issue reports and deliverable assets. Before diving in, it's recommended to read about our design workflow.
Nasz zespół projektowy przekształca pomysły w przejrzyste raporty o problemach i możliwych do zrealizowania zasobach. Zanim zaczniesz, zalecamy zapoznanie się z przebiegiem naszych prac projektowych.
11 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 59 581 3,554
Translated 49% 29 228 1,380
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 1% 1 1 7

Last activity

Last change Feb. 9, 2019, 11:47 a.m.
Last author Piotr Strebski

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity