Translation status

59 Strings 100% Translate
579 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
docs-installation This component is linked to the Website/index repository. MIT 4
oem This component is linked to the Website/index repository. MIT
index MIT 24
docs-translation-guide This component is linked to the Website/index repository. MIT
press This component is linked to the Website/index repository. MIT 3
code-of-conduct This component is linked to the Website/index repository. MIT
team This component is linked to the Website/index repository. MIT 3
capnet-assist This component is linked to the Website/index repository. MIT
layout This component is linked to the Website/index repository. MIT 1
thank-you This component is linked to the Website/index repository. MIT

Translation Information

Project website github.com/elementary/website
Instructions for translators

https://elementary.io/docs/translation-guide

Project maintainers User avatar jeremypw User avatar cassidyjames User avatar RBM-GITHUB User avatar ryonakano User avatar janghe11 User avatar tintou User avatar bagjunggyu User avatar btkostner User avatar png2378
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license MIT License
Source code repository [email protected]:elementary/website.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Dutch) 14b281d8
User avatar dennis1248 authored 13 hours ago
Weblate repository https://l10n.elementary.io/git/website/index/
Filemask _lang/*/get-involved.json
Translation file _lang/pl/get-involved.json
User avatar None

Resource update

Website / get-involvedPolish

Resource update a month ago
User avatar marcin-serwin

New translation

Website / get-involvedPolish

Developer Guide
Przewodnik Dewelopera
4 months ago
User avatar marcin-serwin

New translation

Website / get-involvedPolish

Our desktop environment and all its apps are built using Vala, GTK, Granite, and a number of other open libraries. We host all of our code and do all development on GitHub. If you've never developed for elementary OS before, we recommend you check out our Developer guide.
Nasze środowisko pulpitu oraz wszystkie jego aplikacje są zbudowane przy użyciu Vala, GTK, Granite i wielu innych otwartych bibliotek. Cały nasz kod jest hostowany na GitHubie. Jeśli nie masz doświadczenia w rozbudowywaniu elementary OS, zalecamy być zajrzała do naszego Przewodnika Dewelopera.
4 months ago
User avatar None

New strings to translate

Website / get-involvedPolish

New strings to translate 4 months ago
User avatar None

Resource update

Website / get-involvedPolish

Resource update 4 months ago
User avatar marcin-serwin

Translation changed

Website / get-involvedPolish

Web
PrzeglądarkStrona internetowa
6 months ago
User avatar marcin-serwin

Translation changed

Website / get-involvedPolish

Documentation
Dokumentacja
7 months ago
User avatar marcin-serwin

Translation changed

Website / get-involvedPolish

Learn More
Dowiedz się więcej
7 months ago
User avatar marcin-serwin

Suggestion accepted

Website / get-involvedPolish

Browse Icons
Przeglądaj ikony
7 months ago
User avatar marcin-serwin

Suggestion accepted

Website / get-involvedPolish

elementary OS comes with a set of vector icons that are used across all default apps and are made available to third-party apps.
elementary OS jest wyposażony w zestaw ikon wektorowych, które są używane we wszystkich domyślnych aplikacjach i są dostępne dla aplikacji innych producentów.
7 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 59 579 3,542
Translated 100% 59 579 3,542
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Jan. 6, 2022, 1:22 p.m.
Last author Marcin Serwin

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity