Translation status

Strings61
47.5% Translate
Words599
38.1%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
index 46.9% 28.2% 0.0% 2.1% 63.4% 0.7% Translate
docs-translation-guide 81.8% 51.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
press 21.7% 4.2% 0.0% 0.0% 13.0% 0.0% Translate
code-of-conduct 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
store-cart 50.0% 56.2% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% Translate
privacy 38.5% 5.1% 0.0% 7.7% 3.8% 0.0% Translate
team 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 42.9% 0.0% Translate
support 100.0% 100.0% 0.0% 5.3% 5.3% 5.3% Translate
open-source 100.0% 100.0% 0.0% 34.8% 3.4% 1.1% Translate
410 60.0% 14.1% 0.0% 0.0% 60.0% 0.0% Translate
404 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
403 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% Translate
docs-installation 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 28.8% 0.0% Translate
capnet-assist 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 33.3% 16.7% Translate
layout 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 7.1% 7.1% Translate
thank-you 75.0% 28.9% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% Translate
docs-learning-the-basics 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.5% 0.0% Translate
store-index 11.3% 2.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
brand 72.6% 37.3% 0.0% 0.0% 27.4% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/elementary/website
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Repository [email protected]:elementary/website.git
Repository branch master
Last remote commit Bump _images/icons from `e59e82c` to `1828622` (#2494) 4d381ddda
dependabot[bot] authored an hour ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.elementary.io/git/website/index/
Filemask_lang/*/get-involved.json
Translation file _lang/pl/get-involved.json
When User Action Detail Object
a month ago DarkKnightComes Suggestion added Website/get-involved - Polish
Przeglądaj ikony
a month ago DarkKnightComes Suggestion added Website/get-involved - Polish
elementary OS jest wyposażony w zestaw ikon wektorowych, które są używane we wszystkich domyślnych aplikacjach i są dostępne dla aplikacji innych producentów.
a month ago DarkKnightComes Suggestion added Website/get-involved - Polish
Zobacz arkusz stylów
a month ago DarkKnightComes Suggestion added Website/get-involved - Polish
elementary OS używa systemowego arkusza stylów napisanego w CSS. Określa on sposób wyświetlania przycisków, pasków narzędzi i elementów menu.
a month ago DarkKnightComes Suggestion added Website/get-involved - Polish
Zobacz problemy "Potrzebuje projektowania"
a month ago DarkKnightComes Suggestion removed Website/get-involved - Polish
Zobacz problemy " Potrzebuje projektowania"
a month ago DarkKnightComes Suggestion added Website/get-involved - Polish
Zobacz problemy " Potrzebuje projektowania"
a month ago DarkKnightComes Suggestion added Website/get-involved - Polish
Nasz zespół projektantów śledzi problemy " Potrzebuje projektowania" na GitHubie. Mogą one wymagać dalszych dyskusji na temat projektowania, schematów lub zasobów, które można dostarczyć.
a month ago DarkKnightComes Suggestion added Website/get-involved - Polish
Nasz zespół projektowy przekształca pomysły w przejrzyste raporty o problemach i możliwych do zrealizowania zasobach. Zanim zaczniesz, zalecamy zapoznanie się z przebiegiem naszych prac projektowych.
a month ago DarkKnightComes Suggestion added Website/get-involved - Polish
Opublikuj na AppCenter
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 61 599 3693
Translated 47.5% 29 228 1380
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 1.6% 1 1 7

Last activity

Last change Feb. 9, 2019, 11:47 a.m.
Last author Piotr Strebski

Activity in last 30 days

Activity in last year