Translation status

59 Strings 100% Translate
581 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
oem This component is linked to the Website/index repository. MIT
index MIT 24
docs-translation-guide This component is linked to the Website/index repository. MIT
press This component is linked to the Website/index repository. MIT 3
code-of-conduct This component is linked to the Website/index repository. MIT
team This component is linked to the Website/index repository. MIT 3
capnet-assist This component is linked to the Website/index repository. MIT 2
layout This component is linked to the Website/index repository. MIT 1
thank-you This component is linked to the Website/index repository. MIT
docs-learning-the-basics This component is linked to the Website/index repository. MIT

Translation Information

Project website github.com/elementary/website
Instructions for translators

https://elementary.io/docs/translation-guide

Project maintainers User avatar cassidyjames User avatar RBM-GITHUB User avatar janghe11 User avatar jeremypw User avatar ryonakano User avatar bagjunggyu User avatar tintou User avatar png2378 User avatar btkostner
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license MIT License
Source code repository [email protected]:elementary/website.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Turkish) ab8fb36a
User avatar queeup authored 3 days ago
Weblate repository https://l10n.elementary.io/git/website/index/
Filemask _lang/*/get-involved.json
Translation file _lang/pl/get-involved.json
User avatar marcin-serwin

Translation changed

Website / get-involvedPolish

Web
PrzeglądarkStrona internetowa
3 weeks ago
User avatar marcin-serwin

Translation changed

Website / get-involvedPolish

Documentation
Dokumentacja
a month ago
User avatar marcin-serwin

Translation changed

Website / get-involvedPolish

Learn More
Dowiedz się więcej
a month ago
User avatar marcin-serwin

Suggestion accepted

Website / get-involvedPolish

Browse Icons
Przeglądaj ikony
a month ago
User avatar marcin-serwin

Suggestion accepted

Website / get-involvedPolish

elementary OS comes with a set of vector icons that are used across all default apps and are made available to third-party apps.
elementary OS jest wyposażony w zestaw ikon wektorowych, które są używane we wszystkich domyślnych aplikacjach i są dostępne dla aplikacji innych producentów.
a month ago
User avatar marcin-serwin

Suggestion accepted

Website / get-involvedPolish

View Stylesheet
Zobacz arkusz stylów
a month ago
User avatar marcin-serwin

Suggestion accepted

Website / get-involvedPolish

elementary OS uses a system stylesheet written in CSS. It defines how the interface—like buttons, toolbars, and menus—is displayed.
elementary OS używa systemowego arkusza stylów napisanego w CSS. Określa on sposób wyświetlania przycisków, pasków narzędzi i elementów menu.
a month ago
User avatar marcin-serwin

Suggestion accepted

Website / get-involvedPolish

See ‘Needs Design’ Issues
Zobacz problemy "Potrzebuje projektowania"
a month ago
User avatar marcin-serwin

Suggestion accepted

Website / get-involvedPolish

Our design team tracks “Needs Design” issues in GitHub. These might need further design discussion, wireframes, or deliverable assets.
Nasz zespół projektantów śledzi problemy " Potrzebuje projektowania" na GitHubie. Mogą one wymagać dalszych dyskusji na temat projektowania, schematów lub zasobów, które można dostarczyć.
a month ago
User avatar marcin-serwin

Suggestion accepted

Website / get-involvedPolish

Our design team turns ideas into clear issue reports and deliverable assets. Before diving in, it's recommended to read about our design workflow.
Nasz zespół projektowy przekształca pomysły w przejrzyste raporty o problemach i możliwych do zrealizowania zasobach. Zanim zaczniesz, zalecamy zapoznanie się z przebiegiem naszych prac projektowych.
a month ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 59 581 3,554
Translated 100% 59 581 3,554
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Nov. 2, 2021, 8:41 a.m.
Last author Marcin Serwin

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity