Translation Information

Project website github.com/elementary/website
Instructions for translators

https://elementary.io/docs/translation-guide

Project maintainers User avatar cassidyjames User avatar RBM-GITHUB User avatar bagjunggyu User avatar tintou User avatar jeremypw User avatar janghe11 User avatar ryonakano User avatar png2378 User avatar btkostner
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license MIT License
Source code repository [email protected]:elementary/website.git
Repository branch master
Last remote commit Bump stripe/stripe-php from 7.82.0 to 7.91.0 in /_backend (#2777) 501a869
dependabot[bot] authored 5 days ago
Weblate repository https://l10n.elementary.io/git/website/index/
Filemask _lang/*/brand.json
Translation file _lang/pl/brand.json
User avatar None

New strings to translate

Website / brandPolish

New strings to translate 2 months ago
User avatar None

Resource update

Website / brandPolish

Resource update 2 months ago
User avatar None

New string to translate

Website / brandPolish

New string to translate 10 months ago
User avatar None

Resource update

Website / brandPolish

Resource update 10 months ago
User avatar DarkKnightComes

Suggestion added

Website / brandPolish

We do not authorize our branding (including our name or brand marks) to be used on third-party merchandise without explicit written approval.
Nie zezwalamy na używanie naszej marki (łącznie z naszą nazwą lub znakiem towarowym) na towarach osób trzecich bez wyraźnej pisemnej zgody.
a year ago
User avatar DarkKnightComes

Suggestion added

Website / brandPolish

For more information about OEMs and hardware distributors, see our <a href="oem">information for OEMs</a>.
Więcej informacji na temat producentów OEM i dystrybutorów sprzętu można znaleźć w naszych <a href="oem">informacjach dla producentów OEM</a>.
a year ago
User avatar DarkKnightComes

Suggestion added

Website / brandPolish

Remove or replace the packages <code>plymouth-theme-elementary</code> and <code>plymouth-theme-elementary-text</code>.
Usuń lub zastąp pakiety <code>plymouth-theme-elementary</code> i <code>plymouth-theme-elementary-text</code>.
a year ago
User avatar DarkKnightComes

Suggestion added

Website / brandPolish

If you’re unable or unwilling to follow the elementary, Inc. trademark redistribution terms, removing our trademarks from the OS is simple and straightforward:
Jeśli nie możesz lub nie chcesz stosować się do warunków redystrybucji znaków towarowych elementary Inc., usunięcie naszych znaków towarowych z systemu operacyjnego jest proste i bezproblemowe:
a year ago
User avatar DarkKnightComes

Suggestion added

Website / brandPolish

Drivers and hardware enablement are of course acceptable. We understand that distributor branding (i.e. default wallpapers) can be important for distributors, so these modifications will typically be approved. If in doubt, email <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a> for clarification or direction.
Włączanie sterowników i sprzętu jest oczywiście dopuszczalne. Rozumiemy, że oznakowanie marki dystrybutora (tj. domyślne tapety) może być ważne dla dystrybutorów, więc te modyfikacje będą zazwyczaj zatwierdzane. W razie wątpliwości wyślij e-maila do <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a> w celu uzyskania wyjaśnień lub wskazówek.
a year ago
User avatar DarkKnightComes

Suggestion added

Website / brandPolish

Software modifications are approved by elementary, Inc.
Modyfikacje oprogramowania są zatwierdzone przez elementary, Inc.
a year ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 126 889 5,814
Translated 69% 87 291 1,848
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change None
Last author None

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity