Translation status

Strings124
72.6% Translate
Words896
37.3%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
index 46.9% 28.2% 0.0% 2.1% 45.5% 0.7% Translate
docs-translation-guide 81.8% 51.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
press 21.7% 4.2% 0.0% 0.0% 13.0% 0.0% Translate
code-of-conduct 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
store-cart 50.0% 56.2% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% Translate
privacy 38.7% 5.7% 0.0% 6.5% 3.2% 0.0% Translate
team 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 42.9% 0.0% Translate
support 100.0% 100.0% 0.0% 5.3% 0.0% 5.3% Translate
open-source 100.0% 100.0% 0.0% 34.8% 2.2% 1.1% Translate
410 60.0% 14.1% 0.0% 0.0% 60.0% 0.0% Translate
404 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
403 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% Translate
docs-installation 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
capnet-assist 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 33.3% 16.7% Translate
layout 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 7.1% 7.1% Translate
thank-you 75.0% 28.9% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% Translate
docs-learning-the-basics 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.3% 0.0% Translate
store-index 11.3% 2.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
get-involved 47.5% 38.1% 0.0% 1.6% 52.5% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/elementary/website
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Repository [email protected]:elementary/website.git
Repository branch master
Last remote commit Bump _images/icons from `ae9af65` to `e59e82c` (#2485) 0b7577f73
dependabot[bot] authored 10 hours ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.elementary.io/git/website/index/
Filemask_lang/*/brand.json
Translation file _lang/pl/brand.json
When User Action Detail Object
10 days ago DarkKnightComes Suggestion added Website/brand - Polish
Nie zezwalamy na używanie naszej marki (łącznie z naszą nazwą lub znakiem towarowym) na towarach osób trzecich bez wyraźnej pisemnej zgody.
10 days ago DarkKnightComes Suggestion added Website/brand - Polish
Więcej informacji na temat producentów OEM i dystrybutorów sprzętu można znaleźć w naszych <a href="oem">informacjach dla producentów OEM</a>.
10 days ago DarkKnightComes Suggestion added Website/brand - Polish
Usuń lub zastąp pakiety <code>plymouth-theme-elementary</code> i <code>plymouth-theme-elementary-text</code>.
10 days ago DarkKnightComes Suggestion added Website/brand - Polish
Jeśli nie możesz lub nie chcesz stosować się do warunków redystrybucji znaków towarowych elementary Inc., usunięcie naszych znaków towarowych z systemu operacyjnego jest proste i bezproblemowe:
10 days ago DarkKnightComes Suggestion added Website/brand - Polish
Włączanie sterowników i sprzętu jest oczywiście dopuszczalne. Rozumiemy, że oznakowanie marki dystrybutora (tj. domyślne tapety) może być ważne dla dystrybutorów, więc te modyfikacje będą zazwyczaj zatwierdzane. W razie wątpliwości wyślij e-maila do <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a> w celu uzyskania wyjaśnień lub wskazówek.
10 days ago DarkKnightComes Suggestion added Website/brand - Polish
Modyfikacje oprogramowania są zatwierdzone przez elementary, Inc.
10 days ago DarkKnightComes Suggestion added Website/brand - Polish
Oprogramowanie pozostaje zasadniczo niezmienione; łącznie z aplikacjami domyślnymi, arkuszami stylów i ikonografią, itp., lub
10 days ago DarkKnightComes Suggestion added Website/brand - Polish
Komponenty oprogramowania elementary OS mogą być modyfikowane i redystrybuowane zgodnie z warunkami licencji oprogramowania open source; jednakże powyższe marki i znaki towarowe mogą być redystrybuowane tylko pod jednym lub kilkoma z poniższych warunków:
10 days ago DarkKnightComes Suggestion added Website/brand - Polish
Tak długo, jak nasze oprogramowanie posiada wizerunek marki elementary, doświadczenie musi być spójne—niezależnie od tego, czy system operacyjny został pobrany z naszej strony internetowej, czy zainstalowany fabrycznie na produkcie sprzętowym.
10 days ago DarkKnightComes Suggestion added Website/brand - Polish
Pomaga to ustalić produkt jako część całej społeczności, jednocześnie zmniejszając zamieszanie, które może powstać w wyniku używania logo elementary, Inc.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 124 896 5813
Translated 72.6% 90 334 2085
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change None
Last author None

Activity in last 30 days

Activity in last year