Translation status

Strings124
71.8% Translate
Words893
34.9%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
index 42.1% 23.4% 0.0% 2.8% 61.4% 0.7% Translate
docs-translation-guide 81.8% 51.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
press 21.7% 4.2% 0.0% 0.0% 13.0% 0.0% Translate
code-of-conduct 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
store-cart 50.0% 56.2% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% Translate
privacy 38.5% 5.1% 0.0% 7.7% 3.8% 0.0% Translate
team 87.5% 97.1% 0.0% 12.5% 50.0% 0.0% Translate
support 84.2% 48.7% 0.0% 5.3% 5.3% 5.3% Translate
open-source 97.6% 80.9% 0.0% 37.6% 4.7% 1.2% Translate
410 60.0% 14.1% 0.0% 0.0% 60.0% 0.0% Translate
404 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
403 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% Translate
docs-installation 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 28.8% 0.0% Translate
capnet-assist 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 33.3% 16.7% Translate
layout 100.0% 100.0% 0.0% 7.1% 7.1% 7.1% Translate
thank-you 66.7% 22.0% 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% Translate
docs-learning-the-basics 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.5% 0.0% Translate
store-index 10.3% 2.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
get-involved 47.5% 38.1% 0.0% 1.6% 52.5% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/elementary/website
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Repository [email protected]:elementary/website.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Romanian) ee854f917
silviankov authored yesterday
Repository containing Weblate translations https://l10n.elementary.io/git/website/index/
Filemask_lang/*/brand.json
Translation file _lang/pl/brand.json
When User Action Detail Object
2 months ago None New string to translate Website/brand - Polish
2 months ago None Resource update Website/brand - Polish
5 months ago DarkKnightComes Suggestion added Website/brand - Polish
Nie zezwalamy na używanie naszej marki (łącznie z naszą nazwą lub znakiem towarowym) na towarach osób trzecich bez wyraźnej pisemnej zgody.
5 months ago DarkKnightComes Suggestion added Website/brand - Polish
Więcej informacji na temat producentów OEM i dystrybutorów sprzętu można znaleźć w naszych <a href="oem">informacjach dla producentów OEM</a>.
5 months ago DarkKnightComes Suggestion added Website/brand - Polish
Usuń lub zastąp pakiety <code>plymouth-theme-elementary</code> i <code>plymouth-theme-elementary-text</code>.
5 months ago DarkKnightComes Suggestion added Website/brand - Polish
Jeśli nie możesz lub nie chcesz stosować się do warunków redystrybucji znaków towarowych elementary Inc., usunięcie naszych znaków towarowych z systemu operacyjnego jest proste i bezproblemowe:
5 months ago DarkKnightComes Suggestion added Website/brand - Polish
Włączanie sterowników i sprzętu jest oczywiście dopuszczalne. Rozumiemy, że oznakowanie marki dystrybutora (tj. domyślne tapety) może być ważne dla dystrybutorów, więc te modyfikacje będą zazwyczaj zatwierdzane. W razie wątpliwości wyślij e-maila do <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a> w celu uzyskania wyjaśnień lub wskazówek.
5 months ago DarkKnightComes Suggestion added Website/brand - Polish
Modyfikacje oprogramowania są zatwierdzone przez elementary, Inc.
5 months ago DarkKnightComes Suggestion added Website/brand - Polish
Oprogramowanie pozostaje zasadniczo niezmienione; łącznie z aplikacjami domyślnymi, arkuszami stylów i ikonografią, itp., lub
5 months ago DarkKnightComes Suggestion added Website/brand - Polish
Komponenty oprogramowania elementary OS mogą być modyfikowane i redystrybuowane zgodnie z warunkami licencji oprogramowania open source; jednakże powyższe marki i znaki towarowe mogą być redystrybuowane tylko pod jednym lub kilkoma z poniższych warunków:
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 124 893 5797
Translated 71.8% 89 312 1973
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change None
Last author None

Activity in last 30 days

Activity in last year