Translation status

Strings51
100.0% Translate
Words523
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
index 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.9% Translate
docs-translation-guide 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
press 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
code-of-conduct 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
store-cart 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
privacy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
team 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
support 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.3% Translate
open-source 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 5.6% 1.1% Translate
410 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
404 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
403 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
docs-installation 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
capnet-assist 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 16.7% Translate
layout 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.1% Translate
thank-you 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
docs-learning-the-basics 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
store-index 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
brand 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.9% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/elementary/website
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Repository https://github.com/elementary/website.git
Repository branch master
Last remote commit Added instructions for ignoring the build directory (#2303) b0b6c7fb6
Peter Volf authored 6 days ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.elementary.io/git/website/index/
Filemask_lang/*/get-involved.json
Translation file _lang/mr/get-involved.json
When User Action Detail Object
9 months ago None Committed changes Website/get-involved - Marathi
9 months ago josprachi New translation Website/get-involved - Marathi
पेपाल - ऑनलाइन पैसे भरण्याचा सुरक्षित, सुलभ मार्ग!
9 months ago None Resource update Website/get-involved - Marathi
11 months ago josprachi Committed changes Website/get-involved - Marathi
11 months ago josprachi Translation uploaded Website/get-involved - Marathi
एलिमेंटरी ओएस मध्ये गुंतवून घ्यसहभागी व्ह
11 months ago josprachi Translation uploaded Website/get-involved - Marathi
ाऊण्टीड बग्जक्षीस असलेले दोष
11 months ago josprachi Translation uploaded Website/get-involved - Marathi
बाऊण्टीसोर्स विकसकांना फिक्सेस कमिट केल्याबद्दल किंवा नवीन फीचर्स तयार केल्याबद्दल बक्षिसे देऊन निधी थेट त्यांच्या हाती ठेवतात.जे इश्यू तुमच्या करिता महत्वाचे आहेत त्यावर बाऊण्टीक्षीस सेट करा किंवा ठराविक अनुप्रयोगाला निधी द्या. तुम्ही रिकरिंग सबस्क्रिप्शन देखील सेट अप करू शकता.
11 months ago josprachi Translation uploaded Website/get-involved - Marathi
तुमच्या मदतीने, आम्ही हौशी स्वयंसेवकांच्या छोट्या ग्रुपटापासून वाढून एक छोट्या कंपनी बनलो आहोत. प्रत्येक छोटीशी मदत आणखी एका पूर्णवेळ विकसकाच्या भर्तीच्या दिशेने एक पाऊल आहेठरेल.
11 months ago None Committed changes Website/get-involved - Marathi
11 months ago josprachi Translation changed Website/get-involved - Marathi
अधिक माहिती मिळवा
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 51 523 3150
Translated 100.0% 51 523 3150
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change March 20, 2019, 9:08 a.m.
Last author Prachi Joshi

Activity in last 30 days

Activity in last year