Please sign in to see the alerts.
Project website github.com/elementary/website
Instructions for translators

https://elementary.io/docs/translation-guide

Project maintainers User avatar jeremypw User avatar cassidyjames User avatar RBM-GITHUB User avatar janghe11 User avatar tintou User avatar bagjunggyu User avatar ryonakano User avatar btkostner User avatar png2378
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license MIT License
Source code repository [email protected]:elementary/website.git
Repository branch master
Last remote commit Bump glob from 7.2.0 to 8.0.3 (#3015) fe7b9fb6
dependabot[bot] authored 3 days ago
Weblate repository https://l10n.elementary.io/git/website/index/
Filemask _lang/*/docs/learning-the-basics.json
Languages 32
Source strings 94
Source words 1,512
Source characters 10,111
Hosted strings 3,008
Hosted words 48,384
Hosted characters 323,552
Shortcuts
Skratky
2 weeks ago
Keyboard
Klávesnica
2 weeks ago
2 weeks ago
menu in the shortcuts overlay or in
menu v okne zoznamu skratiek alebo v
2 weeks ago
Desktop keyboard shorcuts can be customized from the
Klávesové skratky v pracovnom prostredí si môžete prispôsobiť z
2 weeks ago
To view an overlay of desktop keyboard shortcuts, press the <kbd title="Super, or the Windows or Command key">&#8984;</kbd> key.
Pre zobrazenie zoznamu najdôležitejších klávesových skratiek systému stlačte kláves <kbd title="Super, or the Windows or Command key">&#8984;</kbd>.
2 weeks ago
Keyboard shortcuts in elementary OS are generally exposed contextually in tooltips when hovering or context menus when secondary-clicking.
Klávesové skratky v elementary OS sú všeobecne zobrazované podľa kontextu v textových nápovedách, keď kurzorom nadídete na kontextové menu, alebo keď kliknete sekundárnym tlačidlom myši.
2 weeks ago
Keyboard Shortcuts
Klávesové skratky
2 weeks ago
Keep in mind that System Settings only deals with system-wide settings and user preferences for elementary OS. If an app offers settings or preferences, they will be exposed within the app itself.
Nezabudnite, že Nastavenia systému sa týkajú iba nastavení pre celý systém a predvolieb používateľov v rámci elementary OS. Pokiaľ aplikácia poskytuje nastavenia alebo predvoľby, budú dostupné vnútri samotnej aplikácie.
2 weeks ago
You can find specific settings by typing in the search bar at the top of the window.
Konkrétne nastavenie je možné nájsť písaním do lišty vyhľadávania v hornej časti okna.
2 weeks ago
Browse all component changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity