Please sign in to see the alerts.
Project website github.com/elementary/website
Instructions for translators

https://elementary.io/docs/translation-guide

Project maintainers User avatar cassidyjames User avatar jeremypw User avatar RBM-GITHUB User avatar janghe11 User avatar ryonakano User avatar tintou User avatar bagjunggyu User avatar png2378 User avatar btkostner
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license MIT License
Source code repository [email protected]:elementary/website.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (French) 41b1b14e
User avatar Nathan authored yesterday
Weblate repository https://l10n.elementary.io/git/website/index/
Filemask _lang/*/docs/learning-the-basics.json
Languages 32
Source strings 94
Source words 1,512
Source characters 10,111
Hosted strings 3,008
Hosted words 48,384
Hosted characters 323,552
Keyboard shortcuts in elementary OS are generally exposed contextually in tooltips when hovering or context menus when secondary-clicking.
Skróty klawiszowe w elementary OS są zwykle eksponowane kontekstowo w tooltipach podczas najechania lub w menu kontekstowych po kliknięciu drugim przyciskiem myszy.
18 minutes ago
Keyboard Shortcuts
Skróty klawiszowe
19 minutes ago
Keep in mind that System Settings only deals with system-wide settings and user preferences for elementary OS. If an app offers settings or preferences, they will be exposed within the app itself.
Pamiętaj, że ustawienia systemu zarządzają tylko ustawieniami i preferencjami na poziomie systemowym elementary OS. Jeśli aplikacja oferuje swoje ustawienia lub preferencje możesz je znaleźć wewnątrz tej aplikacji.
19 minutes ago
App Settings
Ustawienia aplikacji
21 minutes ago
You can find specific settings by typing in the search bar at the top of the window.
Możesz znaleźć konkretne ustawienia wpisując je w pasku wyszukiwania na górze okna.
21 minutes ago
elementary OS comes with the <strong>System Settings</strong> app that helps you manage device settings and user preferences. System Settings enables you to adjust keyboard shortcuts, display resolution, your wallpaper, and more.
elementary OS posiada rozbudowane <strong>Ustawienia systemu</strong>, które pomagają ci zarządzać ustawieniami urządzenia i preferencjami użytkownika. Ustawienia systemu pozwalają ci dostosować skróty klawiszowe, rozdzielczość wyświetlacza, twoją tapetę i wiele więcej.
22 minutes ago
System Settings
Ustawienia systemu
yesterday
AppCenter includes updates for apps and the operating system itself under the <strong>Installed</strong> tab. Remember to install updates frequently to get the latest features, fixes, and security improvements. For more information related to security patches, read the <a href="https://usn.ubuntu.com/">Ubuntu security notices</a>.
AppCenter zarządza również aktualizacjami aplikacji oraz samego systemu operacyjnego w karcie <strong>Zainstalowane</strong>. Pamiętaj aby często instalować aktualizacje by otrzymywać najnowsze funkcje, poprawki oraz ulepszenia bezpieczeństwa. Aby dowiedzieć się więcej o łatkach bezpieczeństwa przeczytaj <a href="https://usn.ubuntu.com/">notatki bezpieczeństwa Ubuntu</a>.
yesterday
Updating
Aktualizowanie
yesterday
Keep in mind that sideloaded and non-curated apps have not been reviewed by elementary for security or privacy.
Pamiętaj, że nieoficjalne aplikacje nie zostały sprawdzone przez elementary pod kątem bezpieczeństwa i prywatności.
yesterday
Browse all component changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity