Translation Information

Project website github.com/elementary/website
Instructions for translators

https://elementary.io/docs/translation-guide

Project maintainers User avatar cassidyjames User avatar RBM-GITHUB User avatar janghe11 User avatar jeremypw User avatar ryonakano User avatar tintou User avatar bagjunggyu User avatar btkostner User avatar png2378
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license MIT License
Source code repository [email protected]:elementary/website.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Polish) 653e0b2e
User avatar marcin-serwin authored 15 hours ago
Weblate repository https://l10n.elementary.io/git/website/index/
Filemask _lang/*/index.json
Translation file _lang/cs/index.json
User avatar None

Resource update

Website / indexCzech

Resource update 2 months ago
User avatar None

Resource update

Website / indexCzech

Resource update 2 months ago
User avatar None

New string to translate

Website / indexCzech

New string to translate 3 months ago
User avatar None

Resource update

Website / indexCzech

Resource update 3 months ago
User avatar p-bo

Translation changed

Website / indexCzech

Surf the web with a fast & lightweight web browser. Web lets you use modern sites and web apps while protecting your privacy and being lighter on battery life.
Procházejte internet s rychlým & snadnéhoweb rychlým a svižným prohlížečem. Prohlížeč vámTen umožňuje procházet moderní weby a aplikace a zároveň chránit vaše soukromí a šetřit batenergii z akumulátoru.
5 months ago
User avatar p-bo

Translation changed

Website / indexCzech

The thoughtful, capable, and ethical replacement for Windows and macOS ⋅ elementary OS
Promyšlená, schopná a odpovídající náhrada za Windows a macOS ⋅ elementary OS
5 months ago
User avatar p-bo

New translation

Website / indexCzech

The thoughtful, capable, and ethical replacement for Windows and macOS ⋅ elementary OS
Promyšlená, schopná a odpovídající náhrada za Windows a macOS
5 months ago
User avatar p-bo

New translation

Website / indexCzech

elementary OS automatically keeps your temporary and trashed files tidied up. Not only does this keep your device’s storage free, it can help ensure your private data doesn’t come back to haunt you.
elementary OS automaticky odklízí dočasné soubory a vysypává koš. Nejen že to pomáhá mít na úložišti k dispozici volný prostor, ale také zajišťuje, aby vás vaše soukromá data v budoucnu nestrašila.
5 months ago
User avatar p-bo

New translation

Website / indexCzech

When an app wants access to your data or devices, it has to ask up front. We review all AppCenter apps to ensure they’re properly using permissions—and you can always revoke them yourself in System Settings.
Pokud chce aplikace přistupovat k vašim datům či zařízením, nejprve se musí dotázat. Kontrolujeme veškeré aplikace v Centru aplikací, zda nepožadují nadbytečná oprávnění – a vždy je můžete zrušit sami v nastavení systému.
5 months ago
User avatar p-bo

New translation

Website / indexCzech

Whether your app could benefit from a new system feature or API or you’re curious as to how an existing feature or design pattern was built, you have complete access to our source code. Copy it, learn from it, remix it, modify it, and redistribute it.
Ať už by vaše aplikace mohla mít prospěch z nové funkce systému či aplikačního program. rozhraní (API), nebo jste zvědaví, jak je stávající funkce či design udělané, máte přístup k veškerým zdrojovým kódům. Zkopírujte je, učte se z nich, kombinujte je, upravujte je a šiřte dál.
5 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 134 1,135 7,103
Translated 99% 133 1,093 6,836
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 5% 7 69 477

Last activity

Last change Jan. 11, 2022, 2:45 p.m.
Last author p-bo

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity