Translation status

Strings22
95.5% Translate
Words826
93.7%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
index 95.5% 87.0% 4.5% 4.5% 0.0% 0.9% Translate
docs-translation-guide 95.5% 94.3% 4.5% 4.5% 0.0% 0.0% Translate
press 87.0% 96.2% 13.0% 13.0% 0.0% 0.0% Translate
store-cart 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
privacy 69.0% 48.7% 31.0% 31.0% 0.0% 0.0% Translate
team 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
support 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.3% Translate
open-source 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 1.1% 2.2% Translate
410 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
404 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
403 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
docs-installation 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
capnet-assist 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 16.7% Translate
layout 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.1% Translate
thank-you 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
docs-learning-the-basics 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
store-index 85.0% 67.4% 15.0% 15.0% 0.0% 0.0% Translate
get-involved 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 15.7% 0.0% Translate
brand 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Project Information

Project website https://github.com/elementary/website
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Repository https://github.com/elementary/website.git
Repository branch master 7cf2d9710, 3 days ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.elementary.io/git/website/index/
Filemask_lang/*/code-of-conduct.json
Translation file _lang/nb/code-of-conduct.json
When User Action Detail Object
8 months ago none Committed changes Website/code-of-conduct - Norwegian Bokmål
8 months ago kingu Translation changed Website/code-of-conduct - Norwegian Bokmål
<em>elementarys sin oppførselskodeks er lisensiert <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/" target="_blank" rel="noopener">Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 3.0</a>-lisens. Noen momenter er inspirert av <a href="http://www.ubuntu.com/about/about-ubuntu/conduct" target="_blank" rel="noopener">Ubuntus oppførselskodeks</a>.</em>
8 months ago kingu Translation changed Website/code-of-conduct - Norwegian Bokmål
Hvis du velger å ikke følge vår oppførselskodeks eller på annen måte forstyrrer gemenskapen, reserverer vi retten til å gjøre følgende: Endre eller fjerne innhold du har postet; deaktivereskru av eller bannlyse kontoen din på tredjepartssider; deaktivereskru av kontoen din i Slack; eller på annen måte forhindre deg fra å ha med gemenskapen å gjøre.
11 months ago none Resource update Website/code-of-conduct - Norwegian Bokmål
a year ago none Committed changes Website/code-of-conduct - Norwegian Bokmål
a year ago kingu Translation changed Website/code-of-conduct - Norwegian Bokmål
VI. Trapp nede av hensynsfullt
a year ago none Resource update Website/code-of-conduct - Norwegian Bokmål
a year ago kingu Committed changes Website/code-of-conduct - Norwegian Bokmål
a year ago kingu Translation completed Website/code-of-conduct - Norwegian Bokmål
a year ago kingu New translation Website/code-of-conduct - Norwegian Bokmål
Likeledes, alltid ha som mål å opptre profesjonelt, nøyaktig og respektfullt når du samarbeider, eller nevner andre prosjekter; selskap, eller folk. Husk at din ordbruk og interaksjon kan antas å være gjenstand for hva hele elementary-gemenskapen bedriver. Konstruktiv kritikk kan være hjelpsomt, anfør den dog alltid fra en positiv vinkling, og aldri misrepresenter eller oppfør deg injurierende. Hvis du er usikker, la det gå utsagt.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 22 826
Translated 95.5% 21 774
Needs editing 4.5% 1
Failing check 4.5% 1

Last activity

Last change Feb. 21, 2019, 7:07 p.m.
Last author Allan Nordhøy

Activity in last 30 days

Activity in last year