Translation Information

Project website github.com/elementary/website
Instructions for translators

https://elementary.io/docs/translation-guide

Project maintainers User avatar cassidyjames User avatar RBM-GITHUB User avatar bagjunggyu User avatar janghe11 User avatar jeremypw User avatar ryonakano User avatar tintou User avatar btkostner User avatar png2378
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license MIT License
Source code repository [email protected]:elementary/website.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Polish) 653e0b2e
User avatar marcin-serwin authored 3 days ago
Weblate repository https://l10n.elementary.io/git/website/index/
Filemask _lang/*/get-involved.json
Translation file _lang/cs/get-involved.json
User avatar None

Resource update

Website / get-involvedCzech

Resource update 2 months ago
User avatar p-bo

Translation changed

Website / get-involvedCzech

Our design team tracks “Needs Design” issues in GitHub. These might need further design discussion, wireframes, or deliverable assets.
Náš tým designérů sleduje problémy na portálu Github, které jsou označené jako „Needs Design“ (potřebuje designnavrhnout). Ty mohou potřebovat další diskuzi o designu, drátěné modely, nebo doručitelné assety.
5 months ago
User avatar p-bo

Translation changed

Website / get-involvedCzech

Our design team turns ideas into clear issue reports and deliverable assets. Before diving in, it's recommended to read about our design workflow.
Náš tým designérů přeměňuje nápady do jasných hlášení problémů a doručidatelných asetmateriálů. Než se do toho ponoříte, doporučujeme vám přečíst si něco o našich postupech při navrhování.
5 months ago
User avatar p-bo

Translation changed

Website / get-involvedCzech

Report issues
HNahlásit problémy
5 months ago
User avatar p-bo

Translation changed

Website / get-involvedCzech

Fork the Website on GitHub
ForknouUpravit web na portálu Github
5 months ago
User avatar p-bo

Translation changed

Website / get-involvedCzech

PayPal - The safer, easier way to pay online!
PayPal – Jjednodušší a bezpečnější způsob, jak platit onlipřes Internet!
5 months ago
User avatar p-bo

Translation changed

Website / get-involvedCzech

With the help of our users and fans, we've been able to grow from a small group of passionate volunteers into a tiny but sustainable company. Every little bit of support helps us improve elementary OS and tackle even more ambitious problems.
S pomocí našich uživatelů a fanoušků, jsme byli schopní vyrůst z malé skupiny zapálnadšených dobrovolníků do malé, ale udržitelné společnosti. Každý malý kousek podpory nám umožňuje vylepšit elementary OS a zabývat se i ambicioznějšími problémy.
5 months ago
User avatar p-bo

Translation changed

Website / get-involvedCzech

Web Development
Vývoj wpro Webu
5 months ago
User avatar p-bo

Translation changed

Website / get-involvedCzech

Easily use a debit card, credit card, or PayPal account. You can choose a one-time payment or set up recurring payments.
Jednoduše použijte debetní kartu, /kreditní kartu nebo účet PayPal. Můžete si zvolit jednorázovou platbu nebo nastavit opakované platby.
5 months ago
User avatar p-bo

New translation

Website / get-involvedCzech

Developer Guide
Příručka pro vývojáře
5 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 59 579 3,542
Translated 100% 59 579 3,542
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 1% 1 1 3

Last activity

Last change Jan. 11, 2022, 2:40 p.m.
Last author p-bo

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity