Translation status

26 Strings 100% Translate
474 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
capnet-assist This component is linked to the Website/index repository. Fix this component to clear its alerts. 83% 1 50 1
store-index This component is linked to the Website/index repository. Fix this component to clear its alerts. 91% 2 30 1 3
brand This component is linked to the Website/index repository. Fix this component to clear its alerts. 92% 9 174
index Fix this component to clear its alerts. 98% 2 49 4
docs-translation-guide This component is linked to the Website/index repository. Fix this component to clear its alerts. 1 1
press This component is linked to the Website/index repository. Fix this component to clear its alerts.
code-of-conduct This component is linked to the Website/index repository. Fix this component to clear its alerts.
store-cart This component is linked to the Website/index repository. Fix this component to clear its alerts.
team This component is linked to the Website/index repository. Fix this component to clear its alerts.
layout This component is linked to the Website/index repository. Fix this component to clear its alerts.

Translation Information

Project website github.com/elementary/website
Instructions for translators

https://elementary.io/docs/translation-guide

Project maintainers User avatar RBM-GITHUB User avatar jeremypw User avatar janghe11 User avatar btkostner User avatar ryonakano User avatar bagjunggyu User avatar tintou User avatar png2378
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Proprietary
Source code repository [email protected]:elementary/website.git
Repository branch master
Last remote commit Bump lodash from 4.17.19 to 4.17.21 (#2707) d3980b7
dependabot[bot] authored 13 hours ago
Weblate repository https://l10n.elementary.io/git/website/index/
Filemask _lang/*/privacy.json
Translation file _lang/cs/privacy.json
User avatar None

Committed changes

Website / privacyCzech

Committed changes 9 months ago
User avatar p-bo

New translation

Website / privacyCzech

We use the open source Plausible Analytics routed through our <code>stats.elementary.io</code> domain to count website visits, downloads, etc. You can see the same data we can see on <a target="_blank" rel="noopener" href="https://plausible.io/elementary.io">the public dashboard</a>. No cookies are used and no personal data—not even an IP address or browser user agent—is stored. For more information, see the <a class="read-more" target="_blank" rel="noopener" href="https://plausible.io/data-policy">Plausible Data Policy</a>
Používáme open source nástroj Plausible Analytics, směrovaný přes naší doménu <code>stats.elementary.io</code>, pomocí kterého počítáme návštěvy stránek, stahování, atd. Můžete vidět stejná data jako my a to na <a target="_blank" rel="noopener" href="https://plausible.io/elementary.io">veřejné nástěnce</a>. Nejsou používána žádná cookies a nejsou ukládána žádné osobní údaje – ani IP adresa či použitý webový prohlížeč. Další podrobnosti naleznete na <a class="read-more" target="_blank" rel="noopener" href="https://plausible.io/data-policy">Zásadách ohledně dat v nástroji Plausible</a>
9 months ago
User avatar None

New string to translate

Website / privacyCzech

New string to translate 9 months ago
User avatar None

Resource update

Website / privacyCzech

Resource update 9 months ago
User avatar lewisgoddard

Resource update

Website / privacyCzech

Resource update 10 months ago
User avatar None

Committed changes

Website / privacyCzech

Committed changes 10 months ago
User avatar p-bo

Translation changed

Website / privacyCzech

elementary OS does not share any data collected from your online accounts. The data is never sent to elementary or third-party servers.
elementary OS nesdílí žádná data shromážděná z vašich online účtů. Data nikdy nejsou zasílána na servery projektuspolečnosti elementary nebo třetích stran.
10 months ago
User avatar p-bo

Translation changed

Website / privacyCzech

Your data is stored locally on your device and never sent to elementary servers or any third parties. It is used to populate your local apps such as Mail, Calendar, Files, and Photos with your data.
Vaše data jsou ukládána lokálně na vašem počítači a nikdy nejsou odesílána na servery projektuspolečnosti elementary nebo třetím stranám. Používají se pro naplnění vašimi daty do vašich místních aplikací (jako například E-mail, Kalendář, Soubory a Fotky) vašimi daty.
10 months ago
User avatar None

Resource update

Website / privacyCzech

Resource update 11 months ago
User avatar None

Committed changes

Website / privacyCzech

Committed changes 11 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 26 474 3,027
Translated 100% 26 474 3,027
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change July 24, 2020, 5:10 p.m.
Last author p-bo

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity