Language Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Acholi 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Adyghe 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Afrikaans 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Albanian 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Amharic 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Arabic 19.2% 19.6% 0.0% 0.0% 76.9% 0.0% Translate
Arabic (Sudan) (ar_SD) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Assamese 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Asturian 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Azerbaijani 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.7% 0.0% Translate
Bashkir 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Basque 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Belarusian 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.8% 0.0% Translate
Bengali 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Bosnian 0.0% 0.0% 0.0% 3.8% 0.0% 0.0% Translate
Bulgarian 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Catalan 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Chinese (Simplified) 84.6% 81.0% 0.0% 3.8% 0.0% 0.0% Translate
Chinese (Traditional) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 30.8% 0.0% Translate
Chinese (zh) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 84.6% 0.0% Translate
Crimean Tatar 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Croatian 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Croatian (hr_HR) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Czech 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Danish 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 23.1% 0.0% Translate
Dutch 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
English (Canada) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Esperanto 92.3% 86.5% 0.0% 3.8% 0.0% 0.0% Translate
Estonian 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Filipino 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Finnish 57.7% 25.3% 0.0% 0.0% 30.8% 0.0% Translate
French 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 3.8% 0.0% Translate
Galician 92.3% 86.5% 0.0% 3.8% 11.5% 0.0% Translate
Georgian 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
German 3.8% 0.2% 0.0% 7.7% 96.2% 0.0% Translate
Greek 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.5% 0.0% Translate
Gujarati 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Hebrew 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Hindi 57.7% 17.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Hungarian 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Indonesian 3.8% 8.9% 0.0% 0.0% 3.8% 0.0% Translate
Indonesian (id_ID) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Interlingua 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Italian 0.0% 0.0% 0.0% 3.8% 73.1% 0.0% Translate
Japanese 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Kanuri 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Kazakh 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Kinyarwanda 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Korean 92.3% 86.5% 0.0% 15.4% 0.0% 0.0% Translate
Kurdish 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Latvian 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Lithuanian 92.3% 86.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Low German 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Macedonian 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Malay 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.8% 0.0% Translate
Malayalam 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Maltese 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Marathi 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Nepali 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Norwegian (old code) (no) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Norwegian Bokmål (nb) 69.2% 59.5% 23.1% 23.1% 0.0% 0.0% Translate
Norwegian Nynorsk 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Persian 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 30.8% 0.0% Translate
Polish 38.5% 5.1% 0.0% 7.7% 3.8% 0.0% Translate
Portuguese 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Portuguese (Brazil) 96.2% 86.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Romanian 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Romanian (ro_RO) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Russian 0.0% 0.0% 0.0% 19.2% 69.2% 0.0% Translate
Serbian 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Sinhala 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Slovak 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 46.2% 0.0% Translate
Slovenian 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Sorani 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Spanish 96.2% 86.7% 0.0% 0.0% 7.7% 0.0% Translate
Spanish (American) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 15.4% 0.0% Translate
Spanish (Argentina) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.7% 0.0% Translate
Spanish (Latin America) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Spanish (Mexico) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.7% 0.0% Translate
Spanish (Peru) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Swedish 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Tagalog 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 42.3% 0.0% Translate
Tamil 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Tatar 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Thai 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Turkish 96.2% 86.7% 0.0% 0.0% 7.7% 0.0% Translate
Turkish (tr_TR) 96.2% 86.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Turkmen 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Ukrainian 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Urdu 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Uzbek 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Vietnamese 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
fa (generated) (fa_IR) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
sr (generated) (sr_JK) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Please log in to see the alerts.
Project website https://github.com/elementary/website
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license MIT License
Repository [email protected]:elementary/website.git
Repository branch master
Last remote commit Bump eslint from 7.13.0 to 7.14.0 (#2601) 984f11791
dependabot[bot] authored 21 hours ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.elementary.io/git/website/index/
Filemask_lang/*/privacy.json
Number of strings 2444
Number of words 44556
Number of characters 284538
Number of languages 94
Number of source strings 26
Number of source words 474
Number of source characters 3027
When User Action Detail Object
3 hours ago Norecki Suggestion added Website/privacy - Tagalog
elementary.io
3 hours ago Norecki Suggestion added Website/privacy - Tagalog
Ang elementary OS ay hindi namamahagi ng anumang nakolektang data mula sa iyong mga online accounts. Ang mga ito ay hindi ipapadala sa servers ng elementary o ng third-parties.
3 hours ago Norecki Suggestion added Website/privacy - Tagalog
Pamamahagi ng Data
3 hours ago Norecki Suggestion added Website/privacy - Tagalog
Ang iyong data ay itinatabi sa iyong device at hindi ipapadala sa mga servers ng elementary o anomang third parties. Ito ay gagamitin upang palaguin ang iyong lokal na apps tulad ng Mail, Calendar, Files, at Photos gamit ng iyong data.
3 hours ago Norecki Suggestion added Website/privacy - Tagalog
Paano Ginagamit ang Data
3 hours ago Norecki Suggestion added Website/privacy - Tagalog
Matapos maidagdag ang isang online account, ang elementary OS ay maaaring mangolekta at magtabi ng iyong pangalan, email address, avatar, mga mensahe sa iyong email, calendar events, contacts, mga larawan, at mga files mula sa konektadong account sa iyong device.
3 hours ago Norecki Suggestion added Website/privacy - Tagalog
Ano ang mga Data na Kinukulekta
3 hours ago Norecki Suggestion added Website/privacy - Tagalog
Ang elementary OS ay nagbibigay ng opsyon ng integration ng mga online account providers tulad ng Google, Last.fm, at Fastmail sa pamamagitan ng System Settings. Ang mga data mula sa mga providers na ito ay maaaring makuha at ilagay sa iyong device upang gamitin ng mga apps tulad ng Mail at Calendar. Ang mga ito ay hindi ipinapadala sa elementary o ipinapamahagi sa kung anumang third party.
3 hours ago Norecki Suggestion added Website/privacy - Tagalog
Hindi kami kumukulekta ng kahit anumang data mula sa elementary OS. Ang iyong files, settings, at iba pang personal data ay nananatili lamang sa iyong device maliban na lamang kung ikaw mismong ang magpamahagi nito sa mga third-party applications o serbisyo.
3 hours ago Norecki Suggestion added Website/privacy - Tagalog
elementary OS
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year