Language Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Acholi 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Adyghe 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Afrikaans 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Albanian 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Amharic 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Arabic 19.4% 27.2% 0.0% 0.0% 80.6% 0.0% Translate
Arabic (Sudan) (ar_SD) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Assamese 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Asturian 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Azerbaijani 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.5% 0.0% Translate
Bashkir 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Basque 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Belarusian 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.2% 0.0% Translate
Bengali 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Bosnian 0.0% 0.0% 0.0% 3.2% 0.0% 0.0% Translate
Bulgarian 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Catalan 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Chinese (Simplified) 51.6% 56.8% 0.0% 48.4% 0.0% 0.0% Translate
Chinese (Traditional) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 32.3% 0.0% Translate
Chinese (zh) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 80.6% 0.0% Translate
Crimean Tatar 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Croatian 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Croatian (hr_HR) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Czech 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Danish 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 19.4% 0.0% Translate
Dutch 77.4% 55.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
English (Canada) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Esperanto 90.3% 96.7% 0.0% 3.2% 0.0% 0.0% Translate
Estonian 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Filipino 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Finnish 45.2% 22.8% 0.0% 0.0% 38.7% 0.0% Translate
French 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Galician 90.3% 96.7% 0.0% 3.2% 3.2% 0.0% Translate
Georgian 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
German 3.2% 0.2% 0.0% 6.5% 90.3% 0.0% Translate
Greek 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.7% 0.0% Translate
Gujarati 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Hebrew 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Hindi 54.8% 17.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Hungarian 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Indonesian 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.2% 0.0% Translate
Indonesian (id_ID) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Interlingua 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Italian 0.0% 0.0% 0.0% 3.2% 35.5% 0.0% Translate
Japanese 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Kanuri 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Kazakh 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Kinyarwanda 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Korean 90.3% 96.7% 0.0% 16.1% 0.0% 0.0% Translate
Kurdish 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Latvian 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Lithuanian 90.3% 96.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Low German 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Macedonian 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Malay 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.5% 0.0% Translate
Malayalam 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Maltese 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Marathi 90.3% 96.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Nepali 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Norwegian (old code) (no) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Norwegian Bokmål (nb) 67.7% 62.9% 22.6% 22.6% 0.0% 0.0% Translate
Norwegian Nynorsk 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Persian 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Polish 38.7% 5.7% 0.0% 6.5% 3.2% 0.0% Translate
Portuguese 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Portuguese (Brazil) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Romanian 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Romanian (ro_RO) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Russian 0.0% 0.0% 0.0% 16.1% 64.5% 0.0% Translate
Serbian 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Sinhala 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Slovak 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 48.4% 0.0% Translate
Slovenian 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Sorani 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Spanish 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 6.5% 0.0% Translate
Spanish (American) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.9% 0.0% Translate
Spanish (Argentina) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.5% 0.0% Translate
Spanish (Latin America) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Spanish (Mexico) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.5% 0.0% Translate
Spanish (Peru) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Swedish 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Tagalog 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Tamil 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Tatar 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Thai 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Turkish 22.6% 25.6% 0.0% 67.7% 0.0% 0.0% Translate
Turkish (tr_TR) 90.3% 96.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Turkmen 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Ukrainian 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.2% 0.0% Translate
Urdu 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Uzbek 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Vietnamese 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
fa (generated) (fa_IR) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
sr (generated) (sr_JK) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Please log in to see the alerts.
Project website https://github.com/elementary/website
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license MIT License
Repository [email protected]:elementary/website.git
Repository branch master
Last remote commit Merge branch 'origin/master' into Weblate. 975696728
Weblate authored yesterday
Repository containing Weblate translations https://l10n.elementary.io/git/website/index/
Filemask_lang/*/privacy.json
Number of strings 2914
Number of words 49162
Number of characters 306158
Number of languages 94
Number of source strings 31
Number of source words 523
Number of source characters 3257
When User Action Detail Object
15 hours ago imgradeone New translation Website/privacy - Chinese (Simplified)
本站支持大多数浏览器的“Do Not Track”(不跟踪)功能,您可以在浏览器设置中找到。该功能启用后会禁用 Google Analytics。在不严重影响网站使用的情况下,我们不能自动禁用其他跟踪渠道。您需要自行管理这些渠道,在浏览器设置里禁用第三方 Cookies。
15 hours ago imgradeone New translation Website/privacy - Chinese (Simplified)
elementary.io 网站
15 hours ago imgradeone New translation Website/privacy - Chinese (Simplified)
我们的<a href="https://blog.elementary.io" target="_blank">博客</a>不使用任何第三方脚本、Cookies 和其他追踪手段。
15 hours ago imgradeone New translation Website/privacy - Chinese (Simplified)
博客
15 hours ago imgradeone New translation Website/privacy - Chinese (Simplified)
你的数据只存储在你的设备上,不会发送给 elementary 或者其他任何第三方。数据仅仅用于填充你的应用程序,如邮件、日历、文件、照片。
15 hours ago imgradeone New translation Website/privacy - Chinese (Simplified)
数据用途
15 hours ago imgradeone Translation changed Website/privacy - Chinese (Simplified)
登入添加在线账号后,elementary OS 可能会收集并从在线服务商收集并在本地端存储你的姓名,邮件地址,头像,邮件信息,日历活动事件,通讯录信息,照片和文件信息。
15 hours ago imgradeone Suggestion accepted Website/privacy - Chinese (Simplified)
在登入在线账号后,elementary OS 可能会收集并存储你的姓名,邮件地址,头像,邮件信息,日历活动,通讯录信息,照片和文件信息。
15 hours ago imgradeone New translation Website/privacy - Chinese (Simplified)
elementary OS 通过系统设置提供可选的在线帐号服务,如 Google、Last.fm、Fastmail。来自这些服务商的数据可能会被检索,并保存在你的设备上,用于一些应用,如邮件和日历。这些数据不会向 elementary 或者其他任何第三方共享。
2 days ago None Suggestion added Website/privacy - Azerbaijani
Sizin məlumatlarınız sizə və yalnız sizə məxsusdur. Biz şəxsi məlumatları toplamırıq və heç bir reklam sövdələşmələrində iştirak etmirik. Elementary OS və AppCenter tədbiqləri üçün istifadəçilərimiz tərəfindən istədikləri qədər edilən birbaşa ianələrin köməkliyi ilə maliyələşirik. Və bu belə də olmalıdır.
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year