Please sign in to see the alerts.
Project website github.com/elementary/website
Instructions for translators

https://elementary.io/docs/translation-guide

Project maintainers User avatar cassidyjames User avatar jeremypw User avatar RBM-GITHUB User avatar janghe11 User avatar ryonakano User avatar tintou User avatar bagjunggyu User avatar png2378 User avatar btkostner
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license MIT License
Source code repository [email protected]:elementary/website.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (French) 41b1b14e
User avatar Nathan authored 23 hours ago
Weblate repository https://l10n.elementary.io/git/website/index/
Filemask _lang/*/privacy.json
Languages 32
Source strings 35
Source words 674
Source characters 4,310
Hosted strings 1,120
Hosted words 21,568
Hosted characters 137,920
User avatar bagjunggyu

New translation

Website / privacyKorean

Housekeeping
잡다한 일까지
2 weeks ago
User avatar bagjunggyu

New translation

Website / privacyKorean

elementary OS helps you keep tabs on what apps are up to. When an app is using your microphone, we display an indicator to let you know. When an app is using a lot of energy, we tell you in your power indicator.
elementary OS는 어떤 앱이 무엇을 하는지 확인할 수 있게 도와줍니다. 어떤 앱이 마이크를 사용하면, 당신이 알 수 있도록 인디케이터에 표시하죠. 어떤 앱이 배터리를 많이 사용하면, 파워 인디케이터에 표시해줍니다.
2 weeks ago
User avatar marcin-serwin

New translation

Website / privacyPolish

Privacy ⋅ elementary
Prywatność ⋅ elementary
2 weeks ago
User avatar marcin-serwin

New translation

Website / privacyPolish

We have not placed any backdoors into our software and have not received any requests for doing so. We have also never received a National Security Letter, FISA order, or any other classified request for user information.
Nie wstawiliśmy żadnych backdoorów w naszym oprogramowaniu ani nie otrzymaliśmy żądań by to zrobić. Nigdy nie otrzymaliśmy też Listu Bezpieczeństwa Narodowego, rozkazu FiSA, ani innego klasyfikowanego żądania o informacje użytkownika.
2 weeks ago
User avatar marcin-serwin

New translation

Website / privacyPolish

As you have already visited our site, you may wish to manage cookies already set in your browser. Links to the relevant instructions can be found below.
Jako, że już odwiedziłaś naszą stronę, możesz chcieć zarządzać ciasteczkami już ustawionymi w twojej przeglądarce. Linki do istotnych instrukcji możesz znaleźć poniżej.
2 weeks ago
User avatar marcin-serwin

New translation

Website / privacyPolish

Stripe's Privacy Policy
Polityka prywatności Stripe
2 weeks ago
User avatar marcin-serwin

New translation

Website / privacyPolish

Uses cookies to remember your last order and your country so it knows what card types to offer for payments. For more information, see
Korzysta z ciasteczek by zapamiętać twoje ostatnie zamówienie i twoje państwo aby wiedzieć jakie rodzaje kart oferować przy płatności. Po więcej informacji zobacz
2 weeks ago
User avatar marcin-serwin

New translation

Website / privacyPolish

Stores cookies to log behavioral elements and analyze potential threats. For more information, see the
Przechowuje ciasteczka aby zapamiętywać elementy zachowania i potencjalne zagrożenia. Po więcej informacji zobacz
2 weeks ago
User avatar marcin-serwin

New translation

Website / privacyPolish

This site uses cookies for incremental improvements. You may find the services function without them but at a reduced usability. For example, the site will not remember if you have previously paid for elementary OS; by default you will be asked to pay again.
Ta strona używa ciasteczek dla stopniowych ulepszeń. Możesz spróbować korzystać z niej bez nich, ale spodziewaj się ograniczonej funkcjonalności. Na przykład, strona nie będzie pamiętać czy poprzednio dokonano płatności za elementary OS, więc domyślnie pojawi się pytanie o płatność.
2 weeks ago
User avatar marcin-serwin

New translation

Website / privacyPolish

<strong>You can choose to disable or selectively turn off any cookies or third-party cookies in your browser settings.</strong>
<strong>Możesz zdecydować się wyłączyć lub selektywnie zablokować dowolne ciasteczka lub ciasteczka stron trzecich w twoich ustawieniach przeglądarki.</strong>
2 weeks ago
Browse all component changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity