Translation status

Strings110
100.0% Translate
Words830
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
index 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 32.1% 0.9% Translate
docs-translation-guide 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 4.5% 0.0% Translate
press 4.3% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
code-of-conduct 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
store-cart 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
privacy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
team 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 42.9% 0.0% Translate
support 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 5.3% 5.3% Translate
open-source 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 2.2% 1.1% Translate
410 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
404 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
403 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
docs-installation 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 16.9% 0.0% Translate
capnet-assist 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 16.7% Translate
layout 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 14.3% 7.1% Translate
thank-you 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% Translate
docs-learning-the-basics 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
store-index 15.0% 2.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
get-involved 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Project Information

Project website https://github.com/elementary/website
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Repository https://github.com/elementary/website.git
Repository branch master bd08c97b0, 6 days ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.elementary.io/git/website/index/
Filemask_lang/*/brand.json
Translation file _lang/tr/brand.json
When User Action Detail Object
3 weeks ago none Committed changes Website/brand - Turkish
3 weeks ago queeup New translation Website/brand - Turkish
elementary Inc. şirketine veya ürünlerine atıfta bulunmak için elementary adını veya işaretlerini kullanın (ör. elementary OS).
3 weeks ago queeup Translation changed Website/brand - Turkish
elementary markası benzersizdir: elementary teknik olarak, ürünlerin geliştirilmesine rehberlik eden ve bunu destekleyen şirket olan elementary Inc. şirketine aittir. Bununla birlikte, çok iyi bir topluluğumuz var ve yasal gereklilikler ve teknik ayrıntılarla baskıcı olmak istemiyoruz. Bu nedenle, elementary markasının ne zaman ve nasıl kullanılması gerektiğini anlamayı kolaylaştırmak için bazı yönergeler yazdık.
3 weeks ago queeup New translation Website/brand - Turkish
"elementary" kelimesi, elementary Inc. şirketinin ticari bir markasıdır. elementary, bu tür cümleler kurarken bile küçük harf ile yazılır. Ayrıca, belirli bir elementary ürününü belirtmek için (ör. "elementary OS") ürün adları ile birlikte kullanılır.
3 weeks ago queeup New translation Website/brand - Turkish
elementary markası benzersizdir: elementary teknik olarak, ürünlerin geliştirilmesine rehberlik eden ve bunu destekleyen şirket olan elementary şirketine aittir. Bununla birlikte, çok iyi bir topluluğumuz var ve yasal gereklilikler ve teknik ayrıntılarla baskıcı olmak istemiyoruz. Bu nedenle, elementary markasının ne zaman ve nasıl kullanılması gerektiğini anlamayı kolaylaştırmak için bazı yönergeler yazdık.
3 weeks ago queeup New contributor Website/brand - Turkish
9 months ago btkostner Resource update Website/brand - Turkish
a year ago none Resource update Website/brand - Turkish
a year ago none Committed changes Website/brand - Turkish
a year ago decron Committed changes Website/brand - Turkish
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 110 830
Translated 100.0% 110 830
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Oct. 16, 2019, 9:01 p.m.
Last author Ozgur Baskin

Activity in last 30 days

Activity in last year