Translation status

Strings110
97.3% Translate
Words830
85.3%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
index 70.5% 44.7% 0.0% 29.5% 32.1% 0.9% Translate
docs-translation-guide 95.5% 84.0% 0.0% 4.5% 4.5% 0.0% Translate
press 8.7% 2.8% 0.0% 4.3% 0.0% 0.0% Translate
code-of-conduct 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
store-cart 75.0% 81.2% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% Translate
privacy 24.1% 26.4% 0.0% 75.9% 0.0% 0.0% Translate
team 14.3% 2.0% 0.0% 85.7% 42.9% 0.0% Translate
support 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 5.3% 5.3% Translate
open-source 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 2.2% 1.1% Translate
410 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
404 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
403 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
docs-installation 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 16.9% 0.0% Translate
capnet-assist 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 16.7% Translate
layout 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 14.3% 7.1% Translate
thank-you 75.0% 28.9% 0.0% 25.0% 50.0% 0.0% Translate
docs-learning-the-basics 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.3% Translate
store-index 15.0% 2.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
get-involved 94.1% 93.1% 0.0% 5.9% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/elementary/website
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Repository https://github.com/elementary/website.git
Repository branch master
Last remote commit Update OEM.php to reflect move from Medium (#2310) c7ba47d92
Seth authored 8 days ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.elementary.io/git/website/index/
Filemask_lang/*/brand.json
Translation file _lang/tr/brand.json
When User Action Detail Object
a month ago None New string to translate Website/brand - Turkish
a month ago None Resource update Website/brand - Turkish
3 months ago None Committed changes Website/brand - Turkish
3 months ago queeup New translation Website/brand - Turkish
elementary Inc. şirketine veya ürünlerine atıfta bulunmak için elementary adını veya işaretlerini kullanın (ör. elementary OS).
3 months ago queeup Translation changed Website/brand - Turkish
elementary markası benzersizdir: elementary teknik olarak, ürünlerin geliştirilmesine rehberlik eden ve bunu destekleyen şirket olan elementary Inc. şirketine aittir. Bununla birlikte, çok iyi bir topluluğumuz var ve yasal gereklilikler ve teknik ayrıntılarla baskıcı olmak istemiyoruz. Bu nedenle, elementary markasının ne zaman ve nasıl kullanılması gerektiğini anlamayı kolaylaştırmak için bazı yönergeler yazdık.
3 months ago queeup New translation Website/brand - Turkish
"elementary" kelimesi, elementary Inc. şirketinin ticari bir markasıdır. elementary, bu tür cümleler kurarken bile küçük harf ile yazılır. Ayrıca, belirli bir elementary ürününü belirtmek için (ör. "elementary OS") ürün adları ile birlikte kullanılır.
3 months ago queeup New translation Website/brand - Turkish
elementary markası benzersizdir: elementary teknik olarak, ürünlerin geliştirilmesine rehberlik eden ve bunu destekleyen şirket olan elementary şirketine aittir. Bununla birlikte, çok iyi bir topluluğumuz var ve yasal gereklilikler ve teknik ayrıntılarla baskıcı olmak istemiyoruz. Bu nedenle, elementary markasının ne zaman ve nasıl kullanılması gerektiğini anlamayı kolaylaştırmak için bazı yönergeler yazdık.
3 months ago queeup New contributor Website/brand - Turkish
a year ago btkostner Resource update Website/brand - Turkish
a year ago None Resource update Website/brand - Turkish
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 110 830 5344
Translated 97.3% 107 708 4593
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 2.7% 3 122 751

Last activity

Last change Oct. 16, 2019, 9:01 p.m.
Last author Ozgur Baskin

Activity in last 30 days

Activity in last year